Royal Bank of Scotland varnar för börskrasch

Den brittiska banken Royal Bank of Scotland varnar för att en "global aktie- och kreditkrasch" kan komma att inträffa under de kommande tre månaderna. Detta enligt en artikel i Daily Telegraph av Ambrose Evans-Pritchard. Enligt den prognos som gjorts av bankens analytiker kommer Wall Streets S&P-index sannolikt att falla med över 300 punkter till 1050 fram till september månad och "smittan kommer att sprida sig över Europa och tillväxtmarknader".

Evans-Pritchard citerar Royal Bank of Scotlands Bob Janjuah som säger: "En mycket obehaglig period kommer snart att vara över oss, så var väl förberedd." Han förväntar sig att den nuvarande "yran" på New York-börsen kommer att avstanna i slutet av juli, varefter problemen kommer att börja hopa sig. Vid denna tidpunkt kommer amerikanska Federal Reserve och Europeiska Centralbanken att gripas av panik, eftersom de på grund av inflationen inte kan sänka räntorna, samtidigt som höjda räntor skulle spränga sönder kreditmarknaderna.