Övernationella beslut bakom FRA-lagen

Den enda tillåtna folkomröstningen gjorde slut på Lissabondiktaturen.
Revolten mot diktaturpolitiken spreds även till Sverige i de sista
dagarnas motstånd mot FRA-lagen. När LaRoucherörelsen i Sverige - EAP i mars började Tisdagsdemonstrationerna mot EU-fördraget var det inte många som talade om hotet av diktatur i Sverige. Men strax innan FRA-lagen skulle beslutas i Riksdagen talades om hotet av diktatur i varje svensk tidning. Precis som EU-fördraget var tänkt att diktera den svenska lagstiftningen genom anonyma övernationella beslut, dikterade den gamla Kallakrigsstrukturen, och avtalen som upprättade FRA, att Sverige skulle anta samma diktaturlagar som i Nato-länderna. Regeringen (också den förra så länge den satt vid makten) och Riksdagen agerade transportkompani och körde över den svenska revolten.

Nu när Sverige fått smaka på diktaturens hårdhandskar, kan alla här förstå
att den revolt som pågår i andra länder. Det gäller bokstavligen livet
för hundratals miljoner människor som kastas in i hunger för att de
övernationella institutionerna kräver rätt att spekulera i mat och
olja, kräver rätt att ta mat från hungrande länder för att med
frihandel få ut högre priser och kräver rätt att invadera de länder som
vägrar. Revoltförsöket mot FRA-lagen visar att det inte är information
som saknas, vad som saknas är organisering på djupet och på ständigt
nya flanker precis som LaRouche har visat.