Masstrejkerna sprider sig i Frankrike

Det är bäst att Frankrikes president Nicolas Sarkozy och hans regering ser upp. Fler och fler sektorer ansluter sig nu till den stora strejkrörelse som sprider sig över Frankrike. Irlands nej till Lissabonfördraget kommer tveklöst att driva på denna process.

Igår gav sig 3000-5000 lastbilar ut på de viktigaste motorvägarna i Frankrike. Genom en "snigelaktion" skapade man flaskhalsar under hela dagen. Lastbilsförarna kräver lägre dieselpriser för lastbilar, en sänkning av vägtullavgifterna med 20% över hela Europa, och liknande åtgärder. Yrkeschaufförer i andra branscher -- bl.a. skåpbilar, ambulanser och taxibilar -- har gjort gemensam sak med dem.

Dessutom har hamnarbetarna, som gick ut i strejk den 13 juni, beslutat sig för att förlänga strejken till den 18 juni. Idag organiserade fyra av de viktigaste fackföreningarna i Frankrike -- CGT, CFDT, Sud och FSU -- en rikstäckande aktionsdag med massdemonstrationer. Rörelsen, som innefattar arbetare inom den offentliga och privata sektorn, kämpar mot ett höjande av pensionsåldern, för att behålla 35-timmarsveckan och för att försvara den gemensamma sektorn.

Samtidigt sänks levnadsstandarden undan för undan genom höjningar av oljepriset och inflation, vilket har fått de undre 80 procenten av befolkningen att vidta mer och mer extrema åtgärder för att sänka sina levnadskostnader. Det finns i Frankrike nu en väntelista för människor som hos staten ansökt om rätten att arrendera en liten bit mark för att odla grönsaker och frukter. Staten hyr normalt sett ut en del av sin mark på landsbygden till enskilda medborgare för endast 100 euro per år. Hittills har det inte varit särskilt många som dragit nytta av denna möjlighet, men nu är det många som menar att de genom att odla sin egen mat skulle spara in 1500 euro på vad de betalar för färska grönsaker. Det rapporteras även att det blivit vanligare att köpa färskvaror direkt från bondgårdarna, och i vissa fall arbeta några timmar per vecka på en gård i utbyte mot frukt och grönsaker. Fransmännen har även i högre grad börjat samåka till arbetet som ett sätt att sänka bensinkostnaderna.