LaRouche: Så kan oljeprisinflationen stoppas

Den 20 september 2000 författade Lyndon LaRouche en programförklaring "Angående regeringars kristidsåtgärder för att bringa den nuvarande oljeprisinflationen under kontroll". LaRouche pekade där ut de faktorer som låg bakom hyperinflationen i priserna på oljeprodukter:

"Dessa faktorer är: den ägarkoncentration som skett genom den senaste tidens sammanslagningar och uppköp av de stora oljebolagen, spotmarknadens ökade betydelse för oljeleveranserna, det faktum att oljan är prissatt i USA-dollar, samt en intensiv spekulationsverksamhet, särskilt i form av finansderivat, på detta område som hotar att driva upp oljepriset till mellan 40 och 50 dollar fatet, snart, och mycket högre inte mycket senare."

LaRouche förklarade att suveräna nationella regeringar borde göra följande:

"(a) Utlysa allmänt strategiskt undantagstillstånd vad gäller stabiliteten i och priset på nationella ekonomiers livsnödvändiga energitillförsel, (b) Träffa avtal, direkt mellan regeringarna, om minst tolv månaders oljeleveranser, vilka regeringarna bestämmer tidpunkterna för, från exporterande till konsumerande länder; (c) Bestämma rimliga priser för dessa avtal; (d) På grund av den globala strategiska nödsituation som gäller i fråga om oljepriser och oljetillförsel måste dessa regeringar prioritera raffineringen av sådana avtalade oljeleveranser och styra dem till prioriterade konsumentkategorier i respektive land, vilket betyder att andra oljelager kan få vänta om dessa prioriterade leveranser måste behandlas först."

"Detta kommer helt klart att avsevärt dämpa den hyperinflationistiska tendensen i oljepriserna."

LaRouches programförklaring publicerades i Ny Solidaritet den 28 september 2000 under rubriken "Så kan oljepriset pressas ned".

Senare samma år framträdde John Hoefle från Executive Intelligence Reviews ekonomiredaktion inför ett utskott i Bostons stadsfullmäktige och presenterade dessa föreslagna åtgärder.

Men, som LaRouche konstaterade i dag, avfärdade man hans förslag vid den tiden. Korruptionen i politikerkretsar i Boston förhindrade att LaRouches förslag kunde komma vidare. Nu är det dags att göra något åt det.

LaRouche: Det är engelska drottningens fel

Opecs generalsekreterare Abdalla el-Badri förklarade i dag att man kommer att företa en granskning av den roll som energispekulanterna spelar, i samband med Opecs toppmöte som hålls i Saudiarabien den 22 juni. El-Badri sa att toppmötet "specifikt ska behandla de höga oljepriserna, varför de är höga och vems fel det är."

Lyndon LaRouche svarade på detta med att säga att "det inte handlar om spekulation, utan snarare om ren stöld."

– Den brittiskt kontrollerade spotmarknaden är huvudorsaken till inflationen, sa LaRouche. Fråga vem som helst som tankade bilen i går. De kan tala om det för dig. Du kan tacka den engelska drottningen.

---------------------

Läs vidare:

Så kan oljepriset pressas ned
av Lyndon LaRouche

"Pappersolja" får världsekonomin på fall?
av William Engdahl