Kyrkans politik: Mat som bränsle i stället för till hungrande?

Svenska kyrkan förbereder ett stort klimatmöte mot den ”globala uppvärmningen”. Det är just skrämselkampanjen kring ett påstått klimathot som Al Gore och andra har använt för att förespråka miljöbilar, som drivs på mat (etanol, rapsolja m.m.) vilket gjort att världen kastats in i en global matbrist och skenande matpriser.

I inbjudan till klimatmötet, som kallas Interfaith Climate Summit, skriver ärkebiskop Anders Wejryd att ”För att hejda höjningen av medeltemperaturen behöver utsläppen av växthusgaser minskas radikalt”. I det emotsedda s.k. ”Uppsalamanifestet” vill han ”lyfta fram trostraditionernas ansvar för att hindra den globala uppvärmningen”. I samband med mötet i Uppsala den 28-29 november med cirka 1 500 internationellt kända opinionsbildare från olika trostraditioner skall massor med seminarier hållas och Uppsala domkyrka göras om till ett ”allaktivitetshus”. Manifestet är till sin ”vetenskapliga del” författat av den politiske rådgivaren till förra regeringen och huvudansvarige för Oljekommissionen Stefan Edman.

LaRoucherörelsen i Sverige – EAP har i ett brev till Svenska kyrkans ledning varnat för att ”huvudstupa ge sig i lag med de klimatideologer som startat detta brott mot mänskligheten: att först bränna maten som biobränsle och sedan skylla matbristen på ’överbefolkning’ ... ”

”Med klimatpolitiken är vi tillbaka till samma politik som kolonialismen, att den tredje världen hålls kvar i fattigdom och de rika länderna dominerar världen. Tidigare motiverades dominansen med rasbiologins teser om den vita rasens överlägsna intelligens och härskarförmåga. Nu motiveras den med klimatargument. Denna politiskt styrda ekologism är lika ondskefull som malthusianismen och rasbiologin. ...”

”Vi ber härmed de ansvariga för Svenska kyrkan att allvarligt ompröva det ensidigt ekologistiska upplägget för Interfaith Climate Summit så att inte dagens fria Svenska kyrka, när hungerkrisen i höst blivit ännu värre, bidrar till att ta bort de allra fattigastes mat. Svenska kyrkan skall inte hamna i lag med malthusianism och kolonialism, rasbiologi och nazism.”

”Vi föreslår att Svenska kyrkan inte gör den globala uppvärmningen till en trosfråga utan intar en sanningssökande attityd och öppnar, som både KTH och kardinal Renato Maritino gjorde, för de vetenskapsmän och teologer som inte tror på IPCC:s politiska diktat.”

Ärkebiskopens kaplan Ann-Cathrin Jarl svarade på brevet med följande hälsning: ”Tack för dina synpunkter. Som du skriver finns det olika infallsvinklar och vi står fast vid vår.”

Naturvetenskapen i Sverige lider fortfarande av sin omfamning av rasbiologins pseudovetenskap på 1920- och 30-talen. Om Svenska kyrkan på det planerade sättet omfamnar den människoföraktande ekologismen kommer den att skada både sig själv och Nordens kristenhet för årtionden framåt.

Läs brevet till ärkebiskopen och Svenska kyrkans ledning. Klimatmötet beskrivs på www.svenskakyrkan.se.

Sista ordet är inte sagt om klimatmötet, om var och en kontaktar kyrkoledare och präster i alla kyrkor och hjälper till att förhindra detta svenska kristenhetens självmål.