Irland röstar nej till dödsfördraget!

EU:s nya grundlag är politiskt sett nu död och begraven sedan irländarna på torsdagen med säker marginal röstade nej till det så kallade Lissabonfördraget. Resultatet av folkomröstningen i Irland, som tillkännagavs på fredag eftermiddag, visade att nejsidan fått 53,4% av rösterna mot 46,6% för jasidan.

Fredagen den 13:e visade sig alltså vara en otursdag för den oligarki som planerat att utan diskussion, debatt eller folkomröstningar genomföra en tyst statskupp för att avskaffa nationalstaterna och göra Europa till ett imperium. Irland, som ses som ett av de mer EU-positiva medlemsländerna, var det enda land som tillåtits att hålla en folkomröstning för att besluta om att godta eller förkasta Lissabonfördraget. Att Irland avvisar fördraget visar med all önskvärd tydlighet att detta nya EU-fördrag är ett elitprojekt, långt bort från Europas medborgare. Fler röster kommer nu att höjas för folkomröstningar i andra länder, bl.a. i Sverige, något som LaRoucherörelsen i Sverige - EAP vecka efter vecka propagerat för genom sina tisdagsdemonstrationer på Sergels torg i Stockholm. I andra länder, som Frankrike och Tyskland, där Lissabonfördraget ratificerats av den politiska adeln i parlament och regeringar, intensifieras nu demonstrationerna för att avratificera fördraget.

Det irländska folkets beslut gick tvärt emot det politiska etablissemanget. De flesta stora partierna hade fört en kampanj för ett ja. De irländska böndernas förbund, IFA, som också är en betydande politisk kraft, ändrade sig sent omsider från ett "nej" till att rekommendera ett "ja" i folkomröstningen. Detta efter att den irländska regeringen lovat att vetorätten i jordbruksfrågor inom världshandelsorganisationen WTO skulle vara kvar, en garanti som dock var lika värdelös som det papper den skrivits på. Även om IFA:s ledning manat till ett ja, förefaller det som bönderna själva i stor utsträckning röstat nej.

En brittisk källa, som LaRoucherörelsen haft kontakt med, sade att konsekvensen av Irlands nej kommer att bli att Lissabonfördraget kommer att läggas på hyllan för en kort tid. EU kommer sedan att försöka komma in genom bakdörren genom att försöka få in alla delar av Lissabonfördraget i det "annekteringsfördrag" som ska skrivas under av nästa land som går med i EU. Källan sade att när detta gjorts, måste alla EU:s medlemsstater rösta för att acceptera det nya landet och därigenom skulle Lissabonfördragets paragrafer ändå godtas av alla EU-medlemmar och således bli bindande.

Fram till dess kommer dock det ekonomiska och strategiska läget att ha förändrats avsevärt. Den globala finanskrasch som Lyndon LaRouche varnat för ökar allt mer i styrka, vilket senast bekräftats av Lehman Brothers' kollaps. Endast LaRouche har presenterat en trovärdig lösning på problemet om vad som ska ersätta oligarkins numera bortgångna frihandelssystem.


Det blev ett NEJ!

Se hur nyheten spreds och firades i centrala Stockholm på fredag eftermiddag (video)