Optimistisk tisdagsdemonstration

De glada nyheterna från opinionsmätningarna på Irland inför folkomröstningen präglade tisdagsdemonstrationen den 10 juni på Sergels torg. Ulf Sandmark rapporterade om hur nejsidan leder med fem procentenheter och attackerade europaparlamentarikern Jan Andersson som försökt lura irländarna att rösta ja genom att ljuga om Lissabonfördraget. Andersson hävdade att fackets ställning gentemot EG-domstolen skulle stärkas för att rättighetsstadgan innehåller starkare skrivningar som skulle omöjliggjort Vaxholmsdomen. Det är en dubbel lögn eftersom domstolenredan tog hänsyn till rättighetsstadgan och dessutom så ligger Vaxholmsdomen fast och ändras ej av Lissabonfördraget, slog Sandmark fast och sa att det är så Ja-sidan driver kampanjen och det visas också av att de aldrig vågar debattera detta i TV, för då skulle lögnerna avslöjas.

Maja Munch berättade rättframt hur LaRouches ungdomsrörelse arbetar och hur de genom att återuppta måndagsdemonstrationerna i Leipzig lyckades få igång protester mot åtstramningspolitiken med måndagsdemonstrationer i hela Tyskland och hela Europa. Läs och se hela talet!

Hussein Askarys rapport från sin och Schillerinstitutets enormt framgångsrika och historiska intervention på FAO-mötet i Rom lästes upp och delades ut som flygblad. Stephen Brawer började och avslutade mötet. Se ett av hans tal som hölls på engelska.