LO lämnar över försvaret av arbetarnas rättigheter till Reinfeldt

Tisdagsdemonstrationen på Sergels torg i Stockholm den 3.6 kommenterade LO-kongressens parti- och Wallenberglojala beslut om Lissabonfördraget. [text] [video] Åskådarna fick även denna tisdag ta del av en ny sensation i världspolitiken. Det var President Mubaraks och Al Ahrams budskap till FAO-konferensen om att stoppa biobränslena m.m., som gjordes känt för första gången i Sverige. [text] Danska Schillerinstitutets tal inför Folketingets jordbruks- resp utrikesutskott lästes upp med hela åtgärdsplanen mot hungerkrisen. [text]