Egyptisk dagstidning om Zepp-LaRouches upprop och Mubaraks agenda inför FAO-toppmötet

Söndagsnumret av den egyptiska dagstidningen Al-Ahram är till största delen ägnat åt att diskutera hungerkrisen inför FN:s livsmedels- och jordbruksorgan FAO:s toppmöte i Rom, som börjar på tisdag. På förstasidan inleds en jämförelse mellan de "koherenta" ståndpunkter som representeras av Hosni Mubarak, president i Egypten, och Helga Zepp-LaRouche, partiledare för det tyska partiet BüSo, ordförande för det internationella Schillerinstitutet och hustru till den amerikanske ekonomen Lyndon LaRouche.

Förstasidan annonserar att president Mubarak är på väg till Rom för att delta på FAO-konferensen, och att presidenten kommer att ta del i detta mycket betydande toppmöte om matkrisen, som en representant för den politiska vikt som Egypten representerar i Afrika, arabländerna och världen. Al-Ahram rapporterar att president Mubarak i sitt tal kommer att presentera Egyptens syn på krisen, betona rätten till mat för de fattiga länderna, peka på orsakerna till krisen och definiera realistiska lösningar för att etablera ett samarbete mellan alla nationer i denna fråga. Tidningen citerar utrikesministern Ahmed Abulgheit, som säger att president Mubarak kommer att mana till en brådskande internationell dialog mellan de länder som exporterar och importerar mat och energi, för att nå lösningar som ska leda till att säkra livsmedelsbehoven för hela världens befolkning. Abulgheit sade också att Mubarak kommer att bli den första talaren bland världsledarna.

Tidningens huvudledare går in på detaljerna för vad presidenten kommer att föreslå för att lösa matkrisen. Ledaren återspeglar Helga Zepp-LaRouches idéer om att fördubbla matproduktionen, förbjuda biobränslen, förbjuda spekulation och hamstring från de multinationella företagens sida, och att skapa en internationell samarbetsmekanism för att utnyttja moderna vetenskapliga genombrott och finansiera medlen för modern jordbruksproduktion.

Hela den internationella sektionen i tidningen Al-Ahram består av tre delar: en kort rapport om Mubaraks resa till Rom; en längre genomgång av Helga Zepp-LaRouches upprop "Mänskligheten i existentiell fara! Fördubbla jordbruksproduktionen" av journalisten Maha Nahhas, under titeln "Krisen är allvarlig och lösningarna djärva"; och slutligen en lång rapport av Al-Ahrams Romkorrespondent under titeln "Mubarak presenterar Egyptens ståndpunkt". Sidan innehåller bilder på Mubarak från hans tal på Davos-mötet i Sharm El-Sheikh, ett foto av Helga Zepp-LaRouche och omslagsbilden från EIR:s utgåva den 16 maj om hungerkrisen.

Genomgången av Helgas upprop börjar med att ställa frågan om vilka lösningar som FAO:s möte i Rom kommer att anta. Artikelförfattaren Nahhas säger sedan: Toppmötet måste få utvecklingsländerna och de industrialiserade länderna på rätt spår för att hejda den nuvarande krisen. Bland de mest framträdande och respektvärda visioner som nyligen presenterats och som är koherenta med de ståndpunkter som presenterades av president Mubarak på Davos-konferensen, är Helga Zepp-LaRouches visioner; Zepp-LaRouche är grundare och ordförande för Medborgarrättsrörelsen Solidaritet (BüSo) i Tyskland, och hennes artikel "Mänskligheten i existentiell fara: I stället för hungerkrig, låt oss fördubbla matproduktionen" förtjänar en genomgång av sin betydelse och sina implikationer, som vi grundligt måste undersöka i denna dossier medan vi följer vad som kommer att äga rum på konferensen i Rom.

Nahhas citerar stora delar av Helgas artikel, men börjar med att säga: LaRouche, som på samma gång är fru till den enastående amerikanske ekonomen Lyndon LaRouche, säger i sin artikel att den första prioriteten i att handskas med livsmedelskrisen är att fördubbla jordbruksproduktionen.

Hon fortsätter med att lyfta fram de brådskande åtgärder som Helga LaRouche lägger fram: Fördubbla matproduktionen; lägga ned WTO; en ny grön revolution; bygga infrastruktur, särskilt vattenprojekt; upprätta ett nytt Bretton Woods-system baserat på Franklin Roosevelts modell; enas om utbyggnaden av den Eurasiska Landbron som stommen i en rekonstruktion och utveckling av världsekonomin; och att sammankalla ett särskilt möte med FN:s generalförsamling för att diskutera och besluta om sådana åtgärder.

Som avslutning tar Nahhas upp den vackra sista delen av Helgas upprop, med citaten från den amerikanska oavhängighetsförklaringen. Hon skriver att vad LaRouche just har gjort är att kraftfullt föra samman de parter som kräver att rätten till mat ska göras till en av de viktigaste mänskliga rättigheterna, oförytterliga rättigheter som alla nationer, särskilt USA och EU, måste försvara och skydda, i stället för allt ropande och rytande om att ingripa i andra länders interna angelägenheter för något som är mindre viktigt.

Länken till den internationella delen av Al-Ahram är:

http://www.ahram.org.eg/Index.asp?CurFN=face0.htm&DID=9600

Pappersversionen av Al-Ahram kan köpas på järnvägsstationer i alla större europeiska städer.