Irländska bönder trappar upp kampanjen mot EU-fördraget

Med folkomröstningen endast två veckor bort har de irländska böndernas organisation (Irish Farmers Association, IFA) trappat upp sin kampanj mot Lissabonfördraget med ett tiopunktsprogram som publicerats som annonser i dagstidningar -- t.ex. igår i Irish Examiner. Organisationen attackerar särskilt EU:s brittiske handelskommissionär Peter Mandelsons roll i att offra böndernas intressen i en affär mellan EU och världshandelsorganisationen WTO.

Enligt uttalandet skulle Mandelsons policy att skära ner subventionerna till jordbruket innebära följande:

"1) betyda att Common Agricultural Policy [EU:s gemensamma jordbrukspolitik] avskaffas; 2) leda till förstörelsen av familjejordbruksmodellen för det europeiska jordbruket; 3) lämna över den europeiska livsmedelsmarknaden till sydamerikanska ranchägare, internationella befraktare och varuhandlare; 4) leda nedåt mot botten vad gäller matsäkerhet, hälsostandard för djur, arbetsförhållanden och miljöförsämringar; 5) innebära köttpriser på 2 euro per kg och att en miljon mjölkkor slaktas; 6) resultera i mjölkpriser på 24 eurocent per liter och ökade importer av mjölkprodukter; 7) öka lammimporten från Nya Zeeland och Australien, vilket skulle krossa fårindustrin; 8) resultera i förluster av grisar, fågel och spannmål; 9) betyda att Irland skulle förlora 50.000 bönder och 50.000 jobb i livsmedelsindustrin; 10) resultera i inkomstförluster på 4 miljarder euro för den irländska ekonomin.

Kampanjen för ett nej i folkomröstningen om Lissabonfördraget har på hela Irland satt upp affischer som visar Mandelsons (brittiska) ansikte som irländarnas (inte bara böndernas) fiende nummer ett.