Indiens president: Indien behöver en ny grön revolution

Med mindre än en vecka kvar till FAO-konferensen om livsmedelssäkerhet i Rom, manade Indiens president Mrs. Pratibha Patil de indiska myndigheterna att dra igång en andra grön revolution i andan av den första gröna revolutionen som genomfördes på 1960-talet, en revolution som förhindrade en utbredd svält i Indien och säkrade landets matförsörjning.

Före presidentens uppmaning varnade en av arkitekterna bakom Indiens gröna revolution, den ledande växtgenetikern Monkombu Sambasivan Swaminathan (mer känd som MS), de politiska myndigheterna för att såvida inte Indien skapar en andra grön revolution, så kommer landets 1,1 miljarder invånare att ställas inför stora sociala oroligheter. MS påpekade att det hittills inte synts några tecken på större åtgärder för att förverkliga detta, och sade: "Vad vi behöver är politisk handling; politiker måste omsätta orden i handling."

Indiens jordbruk har varit på nedåtgående under de senaste åren på grund av en stor försummelse från makthavarnas och myndigheternas sida. Tillväxten är mycket lägre i jordbrukssektorn än i ekonomin som helhet. År 2006 tvingades Indien att importera spannmål för första gången på åratal, vilket fick varningsklockorna om matsäkerhet att ringa.

Landet har uppgraderat sina tjänste- och tillverkningssektorer, vilka svarar för runt 60 procent av ekonomin. Men två tredjedelar av befolkningen lever fortfarande av jordbruket, som under det senaste årtiondet endast vuxit med omkring tre procent, poängterade MS.