Vad de svenska medierna tiger om: 16 "äldre statsmän" startar revolt mot oligarkin

Göran Persson gör något bra: Kräver global finanskonferens!

En grupp före detta ledande europeiska statsmän har publicerat ett öppet brev till EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso, Sloveniens president Danilo Türk, som för närvarande innehar ordförandeskapet i EU, och till Frankrikes president Nicolas Sarkozy, som tar över ordförandeskapet den 1 juli, där man föreslår en ny finanspolitik för EU och kräver att en världsfinanskonferens sammankallas för att besluta om åtgärder för att reglera finansmarknaderna. Brevet, som offentliggjordes den 21 maj och publicerades den 22 maj i Le Monde, har titeln "Finansmarknaderna kan inte styra oss". Bland de 16 undertecknarna återfinns två tidigare ordföranden för EU-kommissionen och sju f.d. regeringschefer, däribland Sveriges förre statsminister Göran Persson.

Läs hela brevet (pdf)

Skandalöst nog ignorerades detta genombrott nästan fullständigt av de svenska medierna, vilket dock betyder att larouche.se befäster sin position som den unika nyhetskällan för banbrytande nyhetsutvecklingar.

Brevets innehåll är inte långt ifrån vad som föreslagits i dokument skrivna av Lyndon LaRouche, Helga Zepp-LaRouche, Jacques Cheminade och Hussein Askary. Helga Zepp-LaRouche beskrev det som "ett hårt slag mot oligarkin". [Läs Helga Zepp-LaRouches kommentar]

Här följer den avslutande delen av brevet:

"Det är dags att bilda en 'europeisk kriskommitté' bestående av ledande politiker, f.d. stats- och regeringschefer eller finansministrar, samt ansedda ekonomer och finansexperter från alla kontinenter. Denna kommitté ska ha följande uppgifter:

- Att göra en djupgående analys av finanskrisen, i det större sammanhang vi har försökt skissera ovan.

- Att beskriva och utvärdera de ekonomiska och sociala risker som finanskrisen medför för den reala ekonomin, särskilt i Europa.

- Att föreslå en rad åtgärder för EU-rådet i syfte att undvika eller begränsa dessa risker.

- Att för EU:s ministerråd, medlemsstaterna i FN:s säkerhetsråd, IMF:s ordförande och alla berörda myndigheter och organ presentera en samling förslag för att begränsa effekterna av denna kris, och förbereda en världsfinanskonferens för att ompröva reglerna för det internationella finansväsendet och styrandet av globala ekonomiska frågor."

Brevet undertecknades av två före detta ordföranden för EU-kommissionen (Frankrikes Jacques Delors och Luxemburgs Jacques Santer), en f.d. tysk kansler (Helmut Schmidt), sju f.d. premiär- eller statsministrar (Göran Persson, Sverige; Michel Rocard, Laurent Fabius och Lionel Jospin, Frankrike; Massimo d'Alema, Italien; Paavo Lipponen, Finland; och Poul Nyrup Rasmussen, Danmark), samt av sex f.d. ekonomi- eller finansministrar (Pär Nuder, Sverige; Daniel Daianu, Rumänien; Hans Eichel, Tyskland; Ruairi Quinn, Irland; Eero Heinäluoma, Finland; och Otto Graf Lambsdorff, Tyskland).

Det öppna brevet författades av Danmarks förre socialdemokratiske statsminister Poul Nyrup Rasmussen, som nu är ledare för den socialistiska gruppen i Europaparlamentet, och fick en del täckning i den danska pressen, bl.a. i Jyllands-Posten. Nyrup Rasmussen skrev nyligen en bok mot hedgefonder, med titeln "In Times of Greed".

Reaktionerna lät inte vänta på sig. Det brittiska imperiets språkrör Ambrose Evans Pritchard varnade i Daily Telegraph för en europeisk PR-kampanj för en "superreglerare" som skulle skydda medborgarna från den moderna kapitalismens risker. Detta skulle, i sin tur, hota att reducera Storbritanniens Financial Services Authority till en "regional gren" och således utgöra "ett allvarligt hot mot City of London" (!).