Tyska förbundsrådet ratificerar Lissabonfördraget, men författningsdomstolen måste ännu besluta

Trots talrika kritiska röster och tilltagande offentliga protester ratificerade det tyska parlamentets överhus, förbundsrådet, igår Lissabonfördraget — en makaber handling, eftersom det man gjorde på själva årsdagen av den tyska författningen var att besluta om att göra denna författning värdelös. Dock avstod förbundslandet Berlin från att rösta, eftersom socialdemokraterna SPD:s koalitionspartner i Berlin, vänsterpartiet (Linkspartei), är emot EU-fördraget och eftersom det för motstridiga åsikter mellan koalitionspartners gäller att ett sådant förbundslands representanter ska hålla sig neutrala i förbundsrådet. Detta betyder att åtminstone ett av de 16 tyska förbundsländerna inte ställer sig bakom Lissabonprojektet.

Bayern, som annars stödjer fördraget och var med och ratificerade det, har åtminstone märkt av befolkningens protestyttringar så pass mycket att dess ministerpresident Günther Beckstein ansåg sig tvungen att försöka lägga in ett tillägg i ratificeringen, som skulle skapa ett hinder mot alla försök att göra en "superstat" av Europa. Beckstein lyckades dock inte få igenom detta, och om han verkligen hade menat allvar så hade han överhuvudtaget inte ratificerat fördraget.

Utöver de olika proteströrelserna som har bildats (av BüSo, attac, fackföreningskretsar och andra) går nu motståndet mot Lissabonfördraget vidare till den tyska författningsdomstolen, dit en överklagan strax efter ratificeringen i förbundsrådet lämnades in från Linkspartei och ekologisk-demokratiska partiet samt från CSU-parlamentarikern Peter Gauweiler i samarbete med professor Karl Albrecht Schachtschneider. Förmodligen tänkte Beckstein vid sitt nämnda utspel i förbundsrådet också på partikamraten Gauweiler och på den storm som denna överklagan skulle kunna utlösa.

Så länge som ärendet ligger hos konstitutionsdomstolen kan förbundspresident Horst Köhler inte skriva under fördraget. Fördraget är alltså ännu inte officiellt ratificerat i Tyskland.

På Irland, som folkomröstar den 12 juni, är majoriteten av befolkningen, enligt de senaste opinionsundersökningarna, inte för Lissabonfördraget. I Tjeckien har senaten (parlamentets överhus) skickat fördraget till författningsrättslig prövning i Högsta Domstolen. Därmed är ratificeringsprocessen tills vidare avbruten. Intressant nog har den tjeckiska europaministern just förklarat att landets regering förbereder sig för sitt EU-presidentskap (från 1 januari 2009) på båda de möjliga scenariona: Europa med eller utan Lissabonfördraget.