Tisdagsdemonstration och opinionsmöte om EU och hungerkrisen

tisdagsdemonstrationen den 20.5, sa Hussein Askary att Svenska riksdagens beslut den 13.5 att inte låta EU-fördraget gå till folkomröstning måste ändras. Han kommer att fortsätta leda Tisdagsdemonstrationerna på Sergels Torg ända till dess fördraget är stoppat.

Ulf Sandmark angrep ECB-chefen Jean-Claude Trichet, som på morgonen tillkännagivit ett av de dekret, som kommer att vara typiska för hur EU och Sverige kommer att styras under Lissabonfördraget. Trichet hade bestämt att löntagarna inte skall få kompensera sig för mat- och energiprishöjningarna, samtidigt som han helt olagligt öst ut miljarder euro till konkurmässiga finansinstitutioner. En riktigt fet fascist som med diktatur går över lik för att rädda några bankers värdepapper och makt. (text)

Hussein Askary fortsatte med att berätta om den världsomfattande mobiliseringen för att fördubbla matproduktionen, hur jordbruket och matreserverna måste skyddas, biobränslena och matspekulationen stoppas. Askary rapporterade om hur Egyptens president Mubarak hade talat om detta direkt till gräddan av världens frihandlare och matkartellföretag i sitt inledningstal inför Davosmötet i Egypten och att Mubarak själv skall ta upp detta på FAO-konferensen i Rom den 3-5 juni.

På opinionsmötet i Hägerstensåsens medborgarhus diskuterades detta ännu mer utförligt, och hur även sådana församlingar, fulla av Bilderbergare, Trilateraler, frimurare osv., som Davosmötet, kan tvingas underordna sig folkvalda ledare som kommer samman på FAO-konferensen om hungerkrisen. Det var ett i grunden optimistiskt möte med budskapet att globaliseringen nu kan krossas, om aktiva vanliga människor får politiskt valda ledare att agera.