Västafrikas ECOWAS föreslår gemensam jordbrukspolitik, potentiellt utanför WTO-diktaten

De 15 medlemsstaterna i Economic Community of West African States (ECOWAS) träffades den 19 maj i Abuja, Nigeria, för att diskutera hur man kan formulera en policy för att bemöta livsmedelsbristen och de skyhöga matpriserna. Dess exekutiva sekreterare Mohammed ibn Chambas sade inför mötet: "Vi måste betrakta frågan utifrån två dimensioner. Först och främst, hur vi kan hjälpa medlemsstater som står inför ett omedelbart problem; sedan hur vi kan ta itu med problemet på medellång och lång sikt på ett strukturellt sätt. Vi behöver en gemensam jordbrukspolitik som kan hjälpa oss att dela och utnyttja regionens resurser gemensamt." Detta återspeglar ett mönster där allt fler nationer vidtar åtgärder för att göra vad som krävs för att överleva, utanför världshandelsorganisationen WTO:s folkmordiska politiks kontroll.

Europas gemensamma jordbrukspolitik, kallat CAP (Common Agricultural Policy), har långfristigt varit en succé och hatas innerligt av London.

Det ECOWAS föreslår kommer att publiceras i en programförklaring, som släpps nästa vecka. I ett pressmeddelande i februari 2008 manade ECOWAS till att utveckla jordbruket genom "infrastrukturutveckling -- energi, vägar och järnvägar".