Askary organiserar arabvärlden med Zepp-LaRouches upprop

Helga Zepp-LaRouches upprop för att fördubbla livsmedelsproduktionen i världen har vunnit gehör i arabvärlden, en av de mest importberoende regionerna i världen. Uppropet lades först in på en framskjuten plats på webbplatsen för Data and Strategic Studies Center (DASC) i Syrien. Det är även den ledande nyheten på Alarab News, en politisk tidning och nyhetshemsida för oppositionen i Egypten. Uttalandet cirkulerar också på internationella arabiskspråkiga bloggar och diskussionsgrupper.

Den saudiska dagstidningen Asharq Al-Awsat publicerade på sin ekonomisida igår en kommentar av Hussein Askary, ordförande för LaRoucherörelsen i Sverige - EAP, om rapporten om den egyptiske presidenten Hosni Mubaraks tal den 18 maj vid öppnandet av World Economic Forum. Asharq Al-Awsat rapporterade att Mubarak i sitt tal manade till nödåtgärder, kritiserade biobränslen och finansspekulation i mat, och lovade att personligen leverera detta budskap på FAO:s toppmöte i Rom den 3-5 juni.

Askary kommenterade att han höll med president Mubarak och hänvisade till den internationella kampanj som startats av Helga Zepp-LaRouche som kräver exakt dessa samt andra punkter. Askary listar de krav som ställdes av Zepp-LaRouche: fördubbla världens matproduktion genom att stoppa produktionen av biobränslen från mat, förbjuda spekulation i mat, få slut på WTO:s frimarknadsvansinne samt tillhandahålla billiga krediter för att utveckla infrastrukturen i utvecklingsländer, med hjälp av dammar, kanaler, kärnkraft och modern jordbruksteknik. Askary påpekade att Zepp-LaRouche även har manat till att göra Romkonferensen till ett forum för att nå en internationell överenskommelse för att göra detta, vilket även president Mubarak kräver.