Sverige räddar Island från härdsmälta

Sveriges, Danmarks och Norges centralbanker har lånat ut motsvarande ungefär 14 miljarder kronor till Islands centralbank för att undvika vad som kallats för "ett skeppsvrak". Med tanke på Islands befolkning (endast 300.000 personer) är detta en stor operation.

Island har varit en viktig plats för spekulativa transaktioner, s.k. "yen carry-trade", och dess bankers sammanlagda tillgångar uppgår till ungefär 10 gånger Islands bruttonationalprodukt. Räntan på Island ligger på 15,5%. Vinsterna från carry-trade dock har ätits upp av att den isländska kronan förlorat nästan en tredjedel av sitt värde jämfört med euron i år.

Riksbankschefen Stefan Ingves sade att överenskommelsen syftade till att återställa stabiliteten efter månader av turbulens.

Journalisten Ambrose Evans-Pritchard, som kan ses som språkrör för det brittiska imperiets City of London, kommenterade i Telegraph att Island skulle kunna bli ett "offshore Northern Rock".