FAO listar 37 länder som behöver krishjälp utifrån

FN:s organ för livsmedel och jordbruk, FAO, har just nu med 82 nationer i sin kategori för låginkomstländer med matunderskott, vars spannmålsproduktion, som grupp räknat, förväntas minska i år, till och med under 2007 års otillräckliga nivåer. Dessa länder försöker, i och med matbrist och hyperpriser, importera 84 miljoner ton mat genom såväl kommersiell handel som donationer. I denna grupp betecknas 37 nationer som "länder i kris som behöver assistans utifrån", och det brådskande, enligt april månads FAO-rapport, "Crop Prospects and Food Situation".

AFRIKA. I 21 länder finns det ett extremt behov av att få in mat, särskilt i Somalia, Lesotho, Swaziland och Zimbabwe. Afrikas Horn har drabbats av torka och skördarna har slagit fel. I Kenya meddelade bönderna i Southern Rift Valley i mitten på maj att de inte kunde förbereda för att så vete på grund av bristen på diesel. Nästa månad kan det vara för torrt, enligt Kenya National Federation of Agriculture Producers. Det är även torrt i Etiopien och Somalia.

ASIEN. I tio länder finns det ett extremt behov, även om man inte räknar Myanmar, som lamslagits av cyklonen. Bland dessa återfinns Irak, Afghanistan, Nordkorea, Tadzjikistan och Östtimor.

IBEROAMERIKA. Fem länder: Bolivia, Ecuador, Dominikanska Republiken, Haiti och Nicaragua.

EUROPE. Moldavien har genomgått torka och har brist på medel för vintersådden.

Reaktionen från FN:s världslivsmedelsprogram World Food Programme så här långt, har varit att man i mars månad meddelade att man tänker ta itu med underskotten i matbistånden genom att tillämpa "triage" mot nationer och program, dvs. man bestämmer vem som får mat och vem som inte får det. Samtidigt kan fattiga nationer inte konkurrera om att köpa mat, på grund av knappheten och prissättningen.

De 44 afrikanska länderna som har matunderskott -- av totalt 82 länder i världen -- behöver importera åtminstone 38,525 miljoner ton spannmål i år. Men så här långt, rapporterar FAO, har Afrika endast gjort klart för 19,8 miljoner ton, vilket nätt och jämnt uppgår till hälften av vad de behöver i år. Påståendet att "året är ungt" och att mer livsmedelsimporter på något sätt kommer att uppenbara sig, är att rationalisera folkmord.