Inte särskilt amerikansk representant angriper "matprotektionism" på FAO

Gaddi Vasquez, USA:s representant på FN:s livsmedels- och jordbruksorgan FAO, citerades i dagens Financial Times, där han attackerade livsmedelsprotektionism och självförsörjning. Han beklagade sig över att för många länder, bland annat Kina och Frankrike, förändrar sin inrikes- och utrikespolitik med den europeiska gemensamma jordbrukspolitiken CAP som modell.

Vasquez rapade ut de senaste århundradenas brittiska imperielinje om att maten är en global marknad. Han sade: Vart kommer självförsörjning att leda länder som inte kan bygga ut sin jordbrukskapacitet?

Svaret är, naturligtvis, bilaterala avtal, ärthjärna! Var en riktig amerikan! (För den som vill ha vägledning i vad detta innebär, rekommenderas LaRouche PAC:s artikelserie Image of an American Patriot eller ett utrdrag ur den amerikanske patrioten och ekonomen Henry Careys Intressenas harmoni här på larouche.se.)