Tysklands jordbruksminister Seehofer: Brittiske finansministern Darling "pratar strunt"

I sällsynt starka ordalag attackerade den tyske jordbruksministern Horst Seehofer den brittiske finansministern Alistair Darlings uttalanden om att avskaffa den europeiska gemensamma jordbrukspolitiken (CAP, Common Agricultural Policy). Darling menade att avskaffandet av CAP skulle hjälpa utomeuropeiska bönder, eftersom dessa skulle kunna sälja mera "cashcrops" (grödor som öronmärks för lukrativ export) till EU och på så sätt tjäna mer pengar.

Horst Seehofer betecknade detta, enligt Financial Times den 13 maj, som "complete rubbish". Seehofer sade att politiska förändringar och förbättringar i jordbrukssektorn i utvecklingsländerna är vad som behövs i stället: "Utvecklingsländerna måste kunna producera mer mat för sig själva. De behöver också politiska reformer och mindre korruption. Åtgärder behövs även mot stora jordägare som endast tänker på att maximera vinsterna och inte på att producera mat till lokalbefolkningen."

Det är särskilt anmärkningsvärt att detta yttrande mot den brittiska frihandelspolitiken endast kom ut i Financial Times. Ingen tysk eller svensk tidning rapporterade om Seehofers försvar av nationalstaten. Sträcker sig imperiets armar så pass långt?


Horst Seehofer och Alistair Darling