Brittiska imperiets Darling i folkmordisk framstöt mot mat, länder och folk

Det brittiska imperiet, företrätt av Storbritanniens finansminister Alistair Darling, med hjälp av Financial Times, levererade igår ännu en skottsalva mot civilisationen. Tidningen rapporterade att Darling "vill få sina kollegor bland EU:s finansministrar att stödja nermonteringen av CAP [Common Agricultural Policy, Europeiska gemenskapens jordbrukspolitik], som han hävdar kostar EU:s konsumenter miljarder pund per år i högre matkostnader, samtidigt som den skadar bönder i utvecklingsländerna." I ett brev med "starka ord" till EU:s finansministrar, sade Darling att EU:s jordbrukspolitik är "oacceptabel" och manade till att skrota EU:s tariffer och subventioner för mat. "Finansministern säger att 'effektiva internationella marknader' -- inte protektionism -- är det bästa sättet att bibehålla global och europeisk matsäkerhet, och att en lyckosam avslutning av Doharundans [WTO:s] världshandelssamtal är väsentligt... Han kommer att trycka på för en reform av CAP i Bryssel denna vecka i vad som kommer att bli ett sällsynt framträdande av finansministern på Ecofin-rådet", skrev Financial Times.

Mer explicit i att driva på denna massmordiska mardröm var FT:s medarbetare Willem Buiter på London School of Economics, som skrev: "Matsäkerheten skyddas bäst genom global frihandel med jordbruksprodukter och ett slut på allt stöd till produktion, export och inkomster för jordbrukssektorn." Sådana åtgärder beskrev han på ett gement sätt som "dumma och kollektivt självförstörande". I en separat artikel uttryckte Buiter sitt förakt för själva konceptet för nationalstaten. Han sade: "Jag fäster inget egenvärde vid nationell säkerhet", och manade till en "omedelbar intervention utifrån" för att störta den "djupt ondskefulla" och "otäcka juntan" i Myanmar, en "pol-potsk samling av mordiska inkompetenta". Buiter fortsatte sitt mattbitande raseriutbrott genom att attackera Kina och Indien för att inte ha ingripit mot deras grannland.

Den imperialistiska "frihandelspolitik" som britterna driver har redan blivit förödande för bönderna i Europa, USA och på andra håll. Den har ökat de gigantiska matkartellernas makt över nationerna och deras befolkningar, och förorsakar, kombinerat med det globala finanssystemets hyperinflationära sönderfall, livsmedelsbrist och hastigt ökande priser för det som är kvar. Britterna, påskyndade av att finanssystemet kollapsar snabbar än de förutsett, befinner sig i en flykt framåt för att ruinera nationer, störta regeringar och införa en global fascistisk regim, och använder mat som ett vapen i sitt krig mot mänskligheten.

Det finns dock ett motstånd mot detta. Frankrikes jordbruksminister Michel Barnier har manat EU att upprätta nya tariffer för att uppmuntra till europeisk självförsörjning vad gäller mat. Tyskland vill ha en högre hälso- och miljöstandard för mat som importeras till Europa. Italien motsätter sig också britternas plan, och de irländska jordbrukarnas förbund hotar att mobilisera mot Lissabonfördraget.

Sådana drag är viktiga, men otillräckliga. Vad som behövs, vilket Helga Zepp-LaRouche insisterat på [se artikel], är en omedelbar fördubbling av den globala matproduktionen för att stoppa svälten och föra det globala finanssystemet genom ett bankruttförfarande. Mat är ett mycket viktigt slagfält, men kriget är mellan den moderna nationalstaten och det anglo-holländska liberala imperiet, vilket är den verkliga djupa ondskan och de mordiskt inkompetenta i denna kamp.