Tisdagsdemonstration mot EU-fördraget och hungerkrisen

Hussein Askary, ordförande för EAP talade på Sergels torg den 13.5 2008. Han kunde visa upp ett exemplar av Lissabonfördraget som den svenska regeringen först nu hade skickat ut. Ändå kan regeringen inte ta ansvar för innehållet. Den slutliga officiella versionen ges ut först senare av EU. Hussein Askary citerade EU-minister Cecilia Malmströms slutord "denna arbetsversion ges ut med reservation för eventuella felaktigheter." Det är detta avtal, som inte ens regeringen kan göra tillgängligt i alla sina delar, som Sverige förväntas godkänna. Vi kräver folkomröstning, slog Hussein Askary fast.

Ulf Sandmark talade därefter om den internationella hungerkrisen som EU:s Lissabonfördrag kommer att göra ännu värre. I stället måste både den europeiska och den övriga världens matproduktionen öka, så att den totalt sett fördubblas. På samma sätt som det högproduktiva jordbruket i EU bör fortsätta att skyddas och främjas, måste Afrikas och andra kontinenters jordbruk också skyddas och främjas, sa han.

Läs Ulf Sandmarks hela tal här