FAO-chef vill fördubbla matproduktionen i världen

För att livnära de ungefär nio miljarder människor som kan tänkas leva på jorden år 2050, är det nödvändigt att fördubbla världens matproduktion, genom att tillämpa teknologier och bygga infrastruktur, förklarade Jacques Diouf, generalsekreterare för FN:s mat- och jordbruksorganisation FAO, igår.

Helga Zepp-LaRouche, ordförande för det internationella Schillerinstitutet och hustru till den amerikanske statsmannen Lyndon LaRouche, manade två dagar tidigare till en internationell mobilisering för att göra det kommande FAO-toppmötet i Rom den 3-5 juni till en diskussion om just detta: hur man fördubblar världens livsmedelsproduktion. "... Det kommer att bli ödesdigert för världen som helhet, om vi inte omedelbart, under de kommande dagarna och veckorna, lyckas med att förklara globaliseringen som ett misslyckande och sätta fart på allt för att fördubbla kapaciteten för jordbruksproduktion på kortast möjliga tid", varnade Zepp-LaRouche i ett upprop som nu cirkuleras internationellt.

Jacques Diouf, som talade från Haiti, en av över 40 nationer där matuppror har utbrutit under de senaste månaderna, sade att en fördubbling av världens matproduktion inte bara skulle mätta människor i framtiden, utan även de 862 miljoner hungriga människor som är i livet idag. Världen står inför problemet att det inte finns tillräckligt med mat att tillgå. Till och med länder som har pengar kommer inte att kunna hitta mat, för den kommer inte finnas att köpa, sade han. Dagens matbrist beror inte på brist på land eller vatten, utan snarare på bristen på investeringar i infrastruktur och teknologi, och, i många fall, en brist på lagringsmöjligheter.

Även om han inte identifierade globaliseringen som det folkmord det är, pekade Diouf på internationella förhållanden som ännu en orsak till denna brist, och efterlyste en "marknad som är rättvis". Om subventioner ges, måste de ges till alla, sade han.