Danmarks Jens-Peter Bonde: "Jag blev vald för att förhindra Lissabonfördraget"

Efter 29 års arbete som medlem av det Europeiska parlamentet
meddelade idag Jens-Peter Bonde att han officiellt avgår från sin post
där för att helt kunna fokusera på kampen mot Lissabonfördraget,
enligt en intervju han gav till Deutchlandradio denna igår morse.

"Jag blev vald för att förhindra detta", sade han, "men jag måste också
offentliggöra det, för Tysklands kansler Merkel och hennes kollegor har
beslutat emot en folkomröstning, och emot publiceringen [av fördraget]...
Fru Merkel har inte läst detta fördrag, eftersom det faktiskt är oläsligt", sade Bonde. Han gjorde liknande uttalanden när han nyligen intervjuades av Helga Zepp-LaRouche för EIR:s räkning (se EIR den 4 april 2008 eller nyhetsartikeln på larouche.se).

I en annan intervju, med Deutsche Welle samma morgon,
presenterades Bonde som den ledamot av Europaparlamentet
som suttit längst (sedan 1979). Han sade att saker och ting alltid har varit avskyvärt vid EU i Bryssel. "När jag kom dit var telefonkatalogen till EU-kommissionen ett hemligt dokument. Jag offentliggjorde det." Även kommissionens alla avdelningar och agendor var hemliga och om de överhuvudtaget publicerades så var det endast på franska. "Det fanns 3000 hemliga arbetsgrupper. Gå in på bonde.com. Där
finner du hela listan."


Jens-Peter Bonde