FN-rapportör: WTO, IMF och biobränslen ansvariga för svältkatastrofen

Jean Ziegler, FN:s särskilde rapportör om rätten till mat, använde sin sista presskonferens den 28 april i Genève till att peka ut Världshandelsorganisationen WTO, biobränslen och IMF:s "moraliskt vansinniga" politik som ansvariga för den växande svälten i världen.

Ziegler, vars ämbetsperiod löpte ut den 30 april, tog tillfället i akt genom att säga att WTO-chefen Pascal Lamys arbete "står i rak motsats till intressena för de människor som är offren för svälten". Han sade att det är protektionistiskt skydd och skäliga betalningar som gör det möjligt för bönder och mindre lantbrukare att framställa mat, inte handelsliberalisering!

Ziegler anklagade IMF:s politik för att vara liktydigt med kolonialism, som premierar fattiga länder som producerar andra produkter än mat för att exportera och betala av på utlandsskulden, samtidigt som man tvingar bönderna att bedriva husbehovsjordbruk där man endast producerar tillräckligt med livsmedel för sin egen överlevnad. Man borde äntligen upphöra med en produktion av sådana "kolonialvaror".

Ziegler manade i en passionerad appell till en ökning av anslagen till FN:s globala näringsprogram, som för 75 miljoner människor innebär den enda möjligheten till livsmedelsförsörjning. Under de tre senaste månaderna ska köpkraften för jordens fattiga ha fallit med 40%, framför allt på grund av inflationen i livsmedelspriser. Utan hjälp skulle under de kommande månaderna miljoner människor, t.ex. i Gazaremsan eller Darfur, svälta ihjäl, och livsmedelsupplopp och oroligheter skulle öka. De höga livsmedelspriserna "destabiliserar världen", betonade Ziegler. Dagligen ger hungern upphov till "massakrer", som blir allt värre, medan spekulanterna använder prisernas upp- och nedgångar på den internationella marknaden till att göra vinster.

I detta sammanhang angrep Ziegler även vansinnet med biobränslen, som han betecknade som huvudorsaken till de exploderande livsmedelspriserna. Om folk vill kämpa mot den "globala uppvärmningen", så gör det vänligen utan massmord, sade Ziegler. Biobränslen utgör idag "ett brott mot en stor del av mänskligheten" och detta "kan inte tolereras". Ziegler manade till ett fullständigt stopp för framställningen av biobränslen, vilket åtminstone måste vara i fem år.

Även om vissa FN-medarbetare inser den verkliga orsaken bakom den internationella matkrisen, och kanske till och med modigt rekommenderar lösningar, så är det endast en politisk förändring i det amerikanska presidentskapet som kan stoppa krisen, och som nu måste göra det. Endast en återgång till president Franklin D. Roosevelts politik och det sanna amerikanska systemet kan sätta stopp på matkrisen. Lyndon LaRouche och hans medarbetare i världen har tagit ansvar för att implementera detta återupplivande idag. Endast det amerikanska systemet kan öka den globala matproduktionen, som minskat under de senaste årtiondena, på grund av den brittiska, malthusianska frihandeln.

Zieglers uttalande skapar därför de perfekta förutsättningarna för att definiera behovet av ett omedelbart genomförande av LaRouches policy, som lagts fram i hans "Tre steg mot överlevnad".