Tyska förbundsdagen ratificerar det diktatoriska EU-fördraget

Efter en två och en halv timme lång debatt, ratificerade igår det tyska parlamentet Lissabonfördraget, med 514 mot 58 röster. Under debatten hölls korta tal av kansler Angela Merkel, av ordförandena för de olika grupperna i parlamentet, av partiernas talesmän i europafrågor samt av guvernörerna för förbundsländerna Rheinland-Pfalz och Bayern.

Den största protesten mot fördraget kom från den partilöse ledamoten Henry Nitzsche, tidigare CDU, som jämförde fördraget med Hitlers fullmaktslagar (Ermächtigungsgesetz) från 1933, där parlamentet röstade för att avsäga sig sin egen makt, vilket ledde till nazisternas diktatur. Reformfördragets kritiker menar att den lagstiftande makten förflyttas till "demokratiskt icke legitimerade institutioner". "Juridiskt ligger det nära till hands att tala om en Ermächtigungsgesetz", sade Nitzsche. "Särskilt vi i Tyskland borde vara väldigt försiktiga med detta."

Ledamöter från alla partier protesterade dock högljutt mot Nitzsches uttalande. Socialdemokraterna SPD:s Mechthild Rawert kallade Nitzsches påstående "oförskämt" och partikamraten Klaus Uwe Benneter ropade till och med "ut härifrån!", på vilket Nitzsche svarade att han borde se sig omkring nästa gång han går in i förbundsdagen, eftersom det ovanför ingången står "Dem Deutschen Volke" (till tyska folket).

Lothar Bisky, ordförande för det tyska vänsterpartiet Linkspartei, attackerade i sitt tal EU-fördragets orientering för den "fria marknaden" och den militarisering av EU som följer med fördraget. Under hela debatten var det dock ingen hänvisning alls till den pågående globala finansiella kollapsen, inte ens från Biskys sida; detta trots att Linkspartei i en skriven motion talat om de "påstådda mänskliga rättigheterna för de europeiska finanskapitalisterna".

Den ekonomiska kollapsens realitet lyste ändå igenom när flera av talarna från SPD erkände att mycket arbete återstår att göra för att säkra arbets- och sociala rättigheter mot Bryssels frimarknadsiver. Trots det faktum att det därför finns gott om skäl att vara emot fördraget, röstade SPD för det. Det är åtminstone nu uppenbart, efter dessa uttalanden från socialdemokraterna, att det nya Europa inte kommer vara ett av harmoni och fred, utan av svåra sociala konflikter.

Med undantag av större delen av Linkspartei och sju kristdemokrater, röstade alla andra partier för fördraget. Betecknande för det latenta motstånd mot fördraget som finns hos åtskilliga politiker är dock att 39 parlamentsledamöter antingen inte röstade alls eller helt enkelt var frånvarande. De senare inkluderar, intressant nog, f.d. finansministern Hans Eichel och SPD:s talesman i arbetsfrågor Klaus Brandner.

Övriga Europa

Eftersom även Portugal godkände fördraget den 23 april och Danmark den 24 april, är det nu tolv europeiska parlament som stöder denna plan för att överge suveräniteten till förmån för diktatur och krig. I Tyskland måste fördraget nu gå igenom parlamentets överhus, förbundsrådet (omröstningen där är planerad den 23 maj), och dessutom skrivas under av Tysklands president Horst Köhler.

Det enda som behövs för att sänka Lissabonfördraget är att en enda nation säger nej, men trots att Europas befolkningar hatar fördraget är Irland det enda land hittills som kommer att hålla en folkomröstning, vilket kommer att ske den 12 juni.

Faktum är att motståndet mot EU-fördraget bland folket ökar stadigt, vilket visas av att medborgare gick ut på gatorna för att demonstrera mot ratificeringen i 22 städer i Italien, Frankrike och Tyskland i onsdags. Därutöver hölls demonstrationer på Sergels torg i Stockholm i tisdags -- något som kommer att fortsätta varje tisdag framöver -- och i Köpenhamn. Demonstrationer är även planerade i bl.a. Wien och Milano.