Demonstrationer mot Lissabonfördraget sprider sig i Europa


Hussein Askary talar på Sergels torg

Igår samlades medborgare i 22 städer i Italien, Frankrike och Tyskland för att protestera mot Lissabonfördraget och kräva folkomröstningar i deras respektive länder. De demonstrerande medborgarna och aktivisterna kom från olika rörelser och föreningar med målet att starta en rörelse som spänner över hela Europa, en massrörelse liknande den som 1989 startade måndagsdemonstrationerna i Leipzig i Östtyskland, vilket till slut ledde till Berlinmurens fall och slutet för COMECON-systemet. Förutom dessa onsdagsdemonstrationer, ägde demonstrationer rum i Stockholm i tisdags och i Köpenhamn idag. På lördag kommer det att anordnas demonstrationer i Wien.

Tisdagsdemonstrationen i Stockholm anordnades av LaRoucherörelsen i Sverige - EAP. Partiordförande Hussein Askary talade till allmänheten om vad EU:s Lissabonfördrag i praktiken innebär och gjorde klart för orsaken till varför man precis nu har så bråttom att skynda igenom fördraget för ratificering i samtliga nationella parlament, utan någon öppen debatt där allmänheten får ta del. Han uppmanade människor att resa sig från sin passivitet och bli fullvärdiga medborgare.

Ulf Sandmark talade om hur man för att stoppa hyreshöjningarna måste stoppa Lissabonmonstret. (Se talet här.)

LaRoucherörelsen kommer att fortsätta att demonstrera varje tisdag kl 16-18 på Sergels torg, ända tills det blir en folkomröstning om Lissabonfördraget i Sverige. Mer info...

I Stuttgart, Tyskland, fanns en banderoll med texten "Nej till EU-diktatur". I Nantes, Frankrike, stod det på banderollerna bland annat "Nej till Lissabonfördraget: Våra länder är inga kolonier". En invånare i Essen, Tyskland, greppade mikrofonen och talade spontant till de förbipasserande: "Kampen mot Lissabonfördraget är samma sak som vad Sophie Scholl gjorde." Tjugoåriga Sophie Scholl var en av ledarna för "Vita Rosen", den antinazistiska, ungdomsledda motståndsrörelsen i Nazi-Tyskland.