Bondeledare från EU och Japan varnar för WTO-avtal

På en gemensam presskonferens i Bryssel för några dagar sedan pekade ordförandena för europeiska och japanska bondeförbund på risken för konsumenterna om det nya handelsavtal som förhandlas i WTO går igenom.

"Vi tror inte att konsumenterna är medvetna om vad som pågår inom WTO", sade Jean-Michel Lemetayer, ordförande för COPA (Council of Agricultural Producers). "Den senaste utvecklingen på världsmarknaderna för jordbruksprodukter bekymrar oss om matsäkerheten och stabiliteten."

"Samtidigt rör vi oss i WTO i riktning mot ett handelsavtal som skulle förorsaka allvarliga nedskärningar i EU:s jordbruksproduktion. EU är redan världens största livsmedelsimportör. Men vi kommer att bli ännu mer beroende av importer av en rad grundläggande livsmedel såsom nötkött, fågel, fläsk, smör, socker, frukt, grönsaker och ägg. För endast nötkött kommer EU-produktionen att falla med så mycket som 800.000 ton -- vilket motsvarar den totala nötköttsproduktionen i ett land som Storbritannien."

"Vi ser även mycket större sårbarhet i priset på jordbruksprodukter på världsmarknaden, och klimatförändringarna kommer att förstärka denna trend. Men en WTO-överenskommelse kommer endast att öka vår utsatthet för dessa prissvängningar."

Vice ordföranden för den europeiska jordbruksorganisationen COGECA, Bruni, tillade: "Produktionen i de fattigare utvecklingsländerna kommer också att utsättas för större risker genom detta handelsavtal. De kommer att bli tvungna att konkurrera med storjordbruk och multinationella handlare i länder som Brasilien och USA. Hur ska småbönder i dessa regioner kunna konkurrera?"

Ledarna för japanska och europeiska jordbruksorganisationer skrev under ett gemensamt uttalande där de uppmanade medborgarna att uppmärksamma dessa problem. "Vi måste stoppa dessa förhandlingar", avslutade Jean-Michel Lemetayer.