Sida belönar WWF:s vampyrpolitik mot tredje världen

Världsnaturfonden WWF:s nya program "Adoptera en vampyrfladdermus" passar bra ihop med deras folkmordsfilosofi. Enligt den bekante vetenskapsmannen Phil Rubinstein, avsöndrar vampyrfladdermusen, efter att ha satt tänderna i bytet, en antikoagulant i dess blod för att garantera att offret fortsätter att blöda. Lika bra att försäkra sig om att allt blod sugs ut - precis som de finansiella rovdjursinstitutionerna beter sig mot världens nationer idag.

Samtidigt som jordens mänskliga befolkning hotas av en världsomspännande svältkatastrof har svenska Sida (nominellt "Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete") fattat beslut om att belöna denna bokstavliga utsugningspolitik genom att utse Världsnaturfonden WWF till ny ramorganisation, vilket innebär att man ingår fleråriga avtal med Sida om "utvecklingsarbete". Svenska skattemedel går därmed till en organisation som grundats av rasbiologiska Eugenics Societys ordförande Julian Huxley tillsammans med nazister som prins Bernhard av Nederländerna och prins Philip av Storbritannien i syfte att utrota de "överflödiga" människorna. (Läs mer i en artikel av Hussein Askary.)

En annan organisation som får status som ramorganisation hos Sida är Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU), en utnämning som är helt i linje med den cyniska politiken att dela ut kondomer i stället för att hjälpa till med riktig utveckling i Afrika. Sydafrikas president Thabo Mbeki har fått mycket kritik från rasister när han hävdat att AIDS-epidemin i Afrika inte i första hand beror på att afrikanerna skulle vara mer promiskuösa än andra människor, utan att det är ekonomisk underutveckling, stor fattigdom och brist på adekvat infrastruktur och sjukvård, som är den huvudsakliga orsaken.

Lyndon LaRouche arbetar med att få världens regeringar att enas om ett nytt ekonomiskt system. Endast under en sådan rättvis världsordning skulle det vara möjligt att dra igång de transkontinentala infrastruktursatsningar som krävs för att ta världen ur fattigdomen.

---------------

Läs vidare:
Helga Zepp-LaRouche: Världsomspännande svältkatastrof! Stoppa biobränslen omedelbart!