Världsomspännande livsmedelskris

FN:s Ställföreträdande generalsekreterare för humanitära frågor och koordinator för nödhjälp, sir John Holmes, varnade den 8 april i Dubai, att de stigande priserna på livsmedel leder till världsomspännande oroligheter och skulle kunna hota den politiska stabiliteten. Holmes' tal, som publicerades i den brittiska tidningen Guardian, hölls inom ramen för konferensen "Internationell humanitär hjälp och utveckling".

Han förklarade, att priserna på livsmedel ska ha stigit med 40 %, att fler höjningar är att vänta och att även stigande priser på bränslen ytterligare kommer att bidra till oroligheter. Guardian räknar sedan upp de värsta direkt livsmedelsrelaterade oroligheter som nyligen ägt rum i Egypten, Haiti, Elfenbenskusten, Kamerun, Mauretanien, Mocambique och Senegal. Protester har förekommit i Uzbekistan, Yemen, Bolivia och Indonesien. FN-arbetare i Jordanien strejkade denna vecka under en dag och krävde en lönehöjning p g a en 50-procentig ökning av priserna på livsmedel.

Under ett besök i Afrika förra månaden ska vd:n för FN:s livsmedelsprogram, Josette Sheeran, ha sagt: "Vi ser en ny typ av svält. Vi ser mer svält i städerna än någonsin tidigare. Vi ser livsmedel på hyllorna, men folk har inte råd att köpa dem." Även brittiska regeringens nye vetenskaplige chefsrådgivare, professor John Beddington, använde sitt första tal till att visa på, att livsmedelskrisen är mer överhängande att inträffa än klimatförändringarna och uppmanade jordbruksindustrin att fördubbla livsmedelsproduktionen. Bristerna i livsmedelsförsörjningen kommer att förbli akuta de kommande 20 åren och därför behövs omedelbart handlande.