Brittisk fabian utestänger småpartier ur Europaparlamentet

En ledamot i Europaparlamentet har, i diskussioner med nyhetsbyrån EIR, varnat för, att processen för "europeisk integration" med Lissabonfördraget innehåller en utestängning av alla smågrupper i Europaparlamentet.

Den 1 april hade brittiske ledamoten i Europaparlamentet Richard Corbett i utskottet för konstitutionella frågor motionerat för en ändring av de parlamentariska reglerna, som sedan också beslutades. Regeln säger, att man i stället för de hittills 20 nu behöver minst 30 ledamöter för att bilda grupp. Höjdes gjorde också antalet medlemsstater, i vilka partierna i en grupp behöver vara representerade, från 6 till 7. Detta kommer än mer att inskränka småpartiers och självständigt valda ledamöters möjligheter att medverka i lagstiftningsprocessen.

Den franske juristen Christophe Beaudoin från anti-lissabonfördragshemsidan observatoiredeleurope.com skriver, att om nämnd regel omsätts så utestängs 60 ledamöter i Europaparlamentet från den parlamentariska verksamheten, trots att dessa är demokratiskt valda. Exempelvis gruppen ID (Självständighet/Demokrati), i vilken de svenska och danska junilistorna finns representerade, kommer med sina 24 ledamöter att försvinna som legitim grupp. På detta sätt kommer EU att domineras av de stora, lissabonfördragsvänligt inställda grupperna PPE (Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater) och PSE (Socialdemokratiska gruppen). Det bör även anmärkas, att det enda öppna motståndet mot Lissabonfördraget kommer från de mindre grupperna, såväl från vänster som från höger.

Richard Corbet, ledamot från Labourpartiet och medlem av Fabian Society är en ledande medlem i utskottet för konstitutionella frågor i Europaparlamentet och en nyckelfigur i EU-politiken mot nationalstaten.