EU beslutar om gränsöverskridande bankräddningsprogram

Det globala finanssystemets sammanbrottskris betyder att det nu är hektiska dagar för EU:s finansministrar. Eftersom det under EU-förordningarna saknas någon "sista låneinstans", beslutade EU-ländernas centralbanker och finansministrar vid ett möte i slovenska Brdo om att skapa "gränsöverskridande stabilitetsgrupper" för att kunna handskas med bankkriser som har att göra med banker som verkar i flera europeiska nationer. Planen föreslogs, enligt vad som erfars, av Storbritanniens finansminister Alistair Darling. EU:s kommissionär för den inre marknaden, Charles McCreevy, sade till Financial Times: "Man måste ställa sig frågan hur vi skulle ha hanterat en situation som IKB eller Northern Rock om de hade opererat i flera länder och svaret är att vi inte skulle kunnat hantera det."

Helga Zepp-LaRouche kommenterade att frågan om gränsöverskridande kriser är en av de olösta frågorna i debatten om ECB. Det är redan skandalöst att använda skattebetalarnas pengar för att rädda en bank i ett land. Men för att sedan använda skattebetalarnas pengar för att rädda banker i ett annat land, finns det inte ens någon rättslig grund.

Den tyska federala regeringen och tre förbundsländer (delstater) har redan pungat ut 16 miljarder euro, som gått in i de statsägda bankerna Sachsen LB, WestLB, Bayern LB och IKB. Dessutom gav Bayern LB besked om ytterligare 2 miljarder euro i förluster, varav hälften kommer att betalas av förbundslandet Bayern. Notan för varje medborgare ligger just nu på 625 euro per invånare i Sachsen; 209 euro för Nordrhein-Westfalen; 192 euro (hittills) för Bayern; och 88 euro i genomsnitt för varje tysk medborgare.

När finansministrarna betecknar dessa kontrollgrupper som "förvarningssystem", är det ungefär som om man installerade ett varningssystem för isberg på Titanic, när hon sedan länge ligger på havsbottnen. När skattebetalare ombedes öppna sina plånböcker för att ta över bankers och investmentbolags skulder, då blir följderna katastrofala. Hyperinflationens utveckling är ett tydligt tecken på att all denna möda kommer att vara förgäves för att kunna rädda det upp över öronen skuldsatta finanssystemet. Det enda som nu kan hjälpa är upprättandet av ett reglerat finanssystem, i form av ett nytt Bretton Woods-avtal.