Zepp-LaRouche i samtal med Bonde om Lissabonfördraget: "Kortversionen" är på 3000 sidor

Det s.k. Lissabonfördraget, som EU:s stats- och regeringschefer undertecknade på ett toppmöte i Lissabon förra året, är en direkt kopia av det tidigare s.k. konstitutionella fördraget, som förkastades genom folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna.

Det säger den danske EU-parlamentarikern Jens-Peter Bonde, som företräder den s.k. Junirörelsen. Bonde intervjuades den 24 mars av Helga Zepp-LaRouche, ordförande för den tyska Medborgarrättsrörelsen Solidaritet, som leder den europavida mobiliseringen för att stoppa Lissabonfördraget.

Bonde håller med Zepp-LaRouche om att det just nu pågår ett försök att kuppa igenom ett fördrag som kommer att avskaffa allt vad demokrati heter i Europa.

- Regeringscheferna slöt en politisk överenskommelse. Man ville inte ha några folkomröstningar, och man slöt i hemlighet en politisk överenskommelse om att det vid sidan av Irland inte skulle få hållas några folkomröstningar. Man försökte det med Irland också, men på grund av den irländska författningen stod det klart att man inte kunde komma runt det i Irland. Men man förhindrade 26 andra folkomröstningar i alla de övriga medlemsländerna.

- Sedan bestämde man att dokumentet inte skulle publiceras i läsvänlig form. Man bestämde alltså att de europeiska institutionerna inte skulle få trycka en läsbar version. I stället fyllde man 300 sidor med ändringarna i de 2800 sidor tjocka, redan befintliga grundlagsfördragen. Det betyder att vi nu har ett grundlagsfördrag på mer än 3000 sidor, medan konstitutionen bara var 560 sidor lång. Och denna tjocka bunt på 3000 sidor kallas "kortversionen".

- Det är en fullständigt oläslig text, och de 300 sidorna med ändringar kan man inte läsa utan att jämföra dem med de 2800 sidorna som de ska infogas i. Det betyder: INGEN av politikerna som skrev under detta fördrag har läst det! Man har skrivit under en text SOM MAN INTE HAR LÄST.

Jens-Peter Bonde förklarar att Lissabonfördraget innebär att befogenheter ska föras över från medlemsländerna till Bryssel på 100 nya områden, och på 68 nya områden kommer de nationella parlamentens vetorätt att försvinna genom att beslut kan tas med kvalificerad majoritet.

- Faktum är att Lissabonfördraget inte är ett fördrag: det är en författning. Och det berör VARENDA aspekt av lagarna, var någonstans i Europa de än beslutas. Det finns ingen subsidiaritet kvar. Den europeiska unionen bestämmer under Lissabonfördraget om allting.

- Vi går in i en övernationell beslutsprocess UTAN demokrati. Tillsammans med våra vänner i den danska Junirörelsen och i liknande rörelser över hela Europa kämpar vi mot Lissabonfördraget, så att vi i stället kan få en europeisk demokrati.

---------------

Hela intervjun kan läsas på tyska här. En engelsk version kommer inom kort.