Mobiliseringen mot Lissabonfördraget trappas upp - 10.000 demonstrerar i Wien

Som en del av nedräkningen fram till den 9 april då det österrikiska parlamentet tänker ratificera Lissabonfördraget, lyckades medborgarnätverket "Rettet Österreich" (Rädda Österrike) mobilisera 10.000 personer i Wien att gå med i en demonstration för en folkomröstning. Ett antal universitetsprofessorer talade där om innebörden av Lissabonfördraget, efter att folk först fredligt marscherat från Staatsoper i hjärtat av Wien till Stefansdomen.

Professor Hans Peter Aubauer från Wiens universitet sade att Lissabonfördraget "kommer att avskaffa demokratin i Österrike, friheten att bedriva politik i österrikarnas intresse. Beslut som har att göra med vårt öde och framtid kommer då att beslutas av politiker som inte blivit demokratiskt legitimerade och som inte kan röstas bort. Eftersom våra politiker är rädda att vi inte kommer att bestämma oss för att göra oss av med demokratin, vill de inte riskera en folkomröstning och avskaffar därmed demokratin utan vårt samtycke."

Samtidigt höll LaRouches ungdomsrörelses organisatörer i Frankrike, Tyskland och Italien tillsammans med flera medborgarinitiativ över hela det politiska spektrat liknande demonstrationer. Ytterligare demonstrationer har planerats för nästa vecka, för responsen från medborgarna har över lag varit mycket starkt och flera hundra underskrifter har varje dag skickats in till stöd för en folkomröstning.

Allt detta händer trots en avtagande opposition i Polen, där en votering om EU-fördraget förra veckan försenades när den konservativa oppositionen menade att en kvalificerad majoritet för fördraget skulle vara omöjligt. Nu har dock premiärminister Tusk och president Kaczynski gjort upp om att hålla omröstningen i parlamentet på tisdag den 1 april.

I Tyskland, däremot, överklagade ÖDP (ekologiska demokratiska partiet) EU-fördraget till tyska författningsdomstolen den 27 mars grundat på att fördraget är oförenligt med den tyska grundlagen. Tidigare har en parlamentsledamot från partiet CSU, professor Gauweiler, gjort detsamma.

Schillerinstitutets vice ordförande, medborgarrättskämpen Amelia Boynton Robinson har offentliggjort ett kraftfullt brev till Europas medborgare, med titeln "Detta kan bli ett dödsfördrag för nationer". Tillsammans med liknande uttalanden från Alfonso Gianni (statssekreterare för ekonomisk utveckling i den italienska regeringen) och ett memorandum från Lord Monckton (ledamot i brittiska parlamentets överhus) där han jämför fördraget med svunna tiders fascistiska eller kommunistiska regimer, ger det ytterligare en dimension till den nödvändiga kampen mot Lissabonfördraget.

-----

Läs mer om förra veckans mobilisering:

Europa samlas på bred front för att besegra Lissabonfördraget

Demonstrationer mot Lissabonfördraget i Milano och Florens