Europa samlas på bred front för att besegra Lissabonfördraget

De europeiska regeringarna accepterade brittiska imperiets agenda för ett världsimperium och förstörelse av civilisationen, och tog på EU-toppmötet den 13 december 2007 beslutet att pressa igenom det fascistiska Lissabonfördraget i hela Europa. Sedan dess har de krafter som förknippas med Helga Zepp-LaRouche, Jacques Cheminade, och, i Sverige, Hussein Askary, kämpat för att få det europeiska folket att kräva en folkomröstning om Lissabonfördraget.

Motståndsrörelsen mot Lissabonfördraget har sedan dess organiserat diverse aktiviteter över hela Europa. I Wien strålade olika österrikiska organisationer samman i en demonstrationsmarsch med över 10.000 deltagare, som tågade i protest mot det avskaffande av demokratin som Lissabonfördraget representerar. Samtidigt höll LaRouches ungdomsrörelse i Frankrike, Tyskland och Italien och flera medborgarinitiativ liknande demonstrationer till stöd för demonstrationen i Wien. Ytterligare manifestationer är planerade.

I Berlin var det BüSo-medlemmar och andra organisationer som medverkade i demonstrationerna. BüSo håller just nu på att mätta hela Tyskland med ett nytt flygblad, som, för det första, går igenom huvudpunkterna för varför Lissabonfördraget är fascistiskt och, för det andra, erbjuder allmänheten att skriva under uppropet för en folkomröstning. På det hela taget har det varit en mycket stark respons från allmänheten, med hundratals underskrifter som skrivits in varje dag till stöd för en folkomröstning!

I centrala Paris deltog drygt 30 personer från olika grupper i en demonstration, där de organiserade människor och delade ut flygblad på gatorna. En medlem av Europaparlamentet uttalade sitt stöd för demonstrationen och uttryckte sin förståelse för att endast denna sorts initiativ från medborgarna kan återupprätta demokratin i Europa. Dessa demonstrationer, tillsammans med öppna möten och kulturevenemang, som är ämnade att inspirera människor att utkämpa slaget mot tyranniet och bli en gigantisk kraft i samhället, kommer helt säkert att sätta käppar i hjulet för den London-baserade oligarkins planer.

Idag måste vi ta efter den sanna patrioten Franklin Delano Roosevelts exempel, som år 1932 vann en jordskredsseger i sin kandidatur för att vinna det demokratiska partiets nominering för presidentposten, genom att vända sig till och organisera de undre 80% av befolkningen och kämpa för deras naturliga rättigheter. Nyckeln till att tillintetgöra det brittiska imperiets inflytande, både i Europa och i USA, är att mobilisera de undre 80% av medborgarna och ta hjälp av dem som en kraft för att besegra fascismen.