LaRouche: Henry Paulson måste avgå

Följande korta uttalande gavs av Lyndon LaRouche idag, för omedelbar publicering på LaRouchePAC.com (och här på LaRouche.se).

"President George W Bush juniors kapacitet för att tolerera andras personers inkompetens har passerat sina gränser. Finansminister Henry Paulson måste avgå för president Bushs ryktes skull.

Det rapporteras att presidenten sagt: 'Som alla mina signing statements bevisar för vem som helst som har bevittnat dem, är det jag, president Bush, som är den ende som har behörigheten att begå stora misstag i denna regering. Henry Paulson har gått för långt!'"