Senaten ifrågasätter nödräddningen av Bear Stearns, men kommer de att agera?

Den amerikanska senatens finansutskott med ordförande Max Baucus (D-Montana) och Charles Grassley (R-Iowa) har skickat brev till cheferna för J.P. Morgan Chase och Bear Stearns, samt till finansminister Henry Paulson, Federal Reserves ordförande Ben Bernanke och New Yorks Fed-chef Tim Geithner, där de kräver att senast den 28 mars få tillgång till alla detaljer kring affären då Morgan Chase kommer att köpa upp Bear Stearns - detaljer om hur och med vem det förhandlades och namnen på alla parter i affären. Senatorerna kräver detaljer för varje steg som tagits i processen, en beskrivning av de tillgångar som kommer att säkras av Federal Reserve och kopior av alla dokument som arkiverats av SEC (den amerikanska tillsynsmyndigheten för handel med värdepapper).

"Med sin domsrätt över landets skulder, så är det finansutskottets uppdrag att utreda exakt hur regeringen bestämde sig för att lägga ut 30 miljarder dollar av skattebetalarnas pengar för Bear Stearns-affären och att övervaka eventuella ändringar av försäljningsförhållandena", sade Baucus i ett uttalande.

Utredningar kan vara användbara, men den nödvändiga standarden när man hanterar med brott mot konstitutionen är att vrida tillbaka allt och att se till att det inte händer en gång till. Givet kongressens ändlöst fega beteende när det gäller det internationella finanssystemet, uppmanar vi kraftigt kongressen att bryta sina vanor och kämpa för konstitutionen och för befolkningens välfärd . LaRouche och hans politiska organisation kommer att hålla noga koll på detta.