LaRouche: Bankrutta Federal Reserve saknar auktoriteten att skydda banker

Portalparagrafen om den allmänna välfärden i inledningen av den amerikanska konstitutionen styr alla handlingar av den federala regeringen under den pågående finanskraschen och ekonomiska kollapsen, sade ekonomen och statsmannen Lyndon LaRouche i ett uttalande den 26 mars. Det som Federal Reserve-banken har gjort är inte bara ett direkt lagbrott under de akuta banklagar som stiftades 1933 under Franklin Roosevelts presidentskap; det pekar också på rättigheter som den bankrutta Federal Reserve inte har. Kongressen borde gå in för att avslöja och ta tillbaka dessa olagliga handlingar och straffa de ansvariga. De bär på det kritiska hotet av att frigöra hyperinflation och att förstöra ekonomin och den allmänna välfärden.

LaRouche sa att principen om den allmänna välfärden kräver att den federala regeringen vidtar vissa åtgärder för att lösa problemet som kan förstöra den allmänna välfärden och ekonomiska åtgärder för att skapa välfärd. Federal Reserve är inte den federala regeringen och saknar maktbefogenheter förutom då den givits sådana genom lagstiftning, under finansdepartementet, som faktiskt har den konstitutionella makten att vidta de åtgärder som krävs av paragrafen om den allmänna välfärden. Det ska tilläggas att Federal Reserve i sig är bankrutt och behöver omorganiseras under finansdepartementets överinseende; detta efter 20 år av Alan Greenspans bubbelblåsande politik. Och Federal Reserves agerande den 16-18 mars, där man gav lån mot icke-banken Bear Stearns nästan värdelösa privata värdepapper, bryter mot de tydliga begränsningarna i Emergency Banking Relief Act från 1933, som återställde funktionen av det amerikanska banksystemet under den stora depressionen.

Tjänstemän på Federal Reserve har cirkulerat två "rättfärdiganden" för dessa handlingar - påstådda effekter av tilläggen år 1926 och 1932 till sektion 10(b) och 13(3) av Federal Reserve Act, men båda dessa artiklar röjs explicit undan av Emergency Banking Relief Act från den 9 mars 1933, som behandlar dessa sektioner av Federal Reserve Act.

Prejudikatet från 1933 är viktigt, sade LaRouche, för denna krishandling att rädda dessa 7.000 auktoriserade banker under en bankkollaps genomfördes med stöd av den allmänna välfärdsparagrafen i konstitutionen , och uttryckte den konstitutionella auktoriteten för finansdepartementet att kunna rädda dessa banker. Det är strikt begränsat vad Federal Reserve kan göra, och dessa regler gäller även under denna kris, men har brutits.

Federal Reserve är i konkurs, betonade LaRouche. Den federala regeringen måste låta den gå igenom en omstrukturering. Federal Reserves handlande i Bear Stearns-fallet och dess löfte om att låna ut pengar till fler än 20 andra Wall Street-fuskbanker är olagligt.