Irländska bönder kampanjar emot Lissabonfördraget

Sinn Fein-partiets jordbrukstalesman Martin Ferris reser just nu runt på Irland för att mobilisera för ett "NEJ" i den kommande folkomröstningen om Lissabonfördraget i juni. "Vi lägger fram för bönderna varför vi tycker att Lissabonfördraget är en dålig affär för dem", sade Ferris för en vecka sedan vid starten av rundresan. "Vi har producerat ett flygblad som ger fem skäl till varför Lissabonfördraget är en dålig idé för jordbruket och landsbygden."

"EU:s jordbrukspolitik har varit dålig för familjedrivna jordbruk. EU:s politik har lett till nedläggningen av sockerbetsindustrin. Den underminerar också tillgång till viktiga tjänster på landsbygden så som postkontor. EU-politiken har blivit synonymt med krångel och byråkrati och den irländska landsbygden känner av smällarna."

"Bönderna måste vara medvetna om att ifall Lissabonfördraget går igenom så kommer det att stärka EU:s (brittiska) handelskommissionär Peter Mandelsons försök att kringgå handelshinder. Detta kommer att permanenta en politik som tillåter Mandelson att förhandla köttindustrins framtid utan behöva att ta hänsyn till bönderna." (Notera att Mandelson försöker att förlänga sin mandatsperiod för att kunna bli vicepresident i EU:s nya Lissabon-struktur under president Tony Blair.)

"Artikel 2 i Lissabonfördraget ger den europeiska kommissionen 'utomordentliga behörigheter' vad gäller internationella handelsavtal. Artikel 10 i fördraget sätter ett 'progressivt avskaffande av internationella handelsrestriktioner' som ett huvudmål för EU. Artikel 188 säger att beslut om internationell handel skall tas med en kvalificerad majoritet."

"Enkelt uttryckt så är Lissabonfördraget en dålig affär för bönderna och för landsbygden."