Polska oppositionen blockerar ratificering av Lissabonavtalet

I en helomvändning som sände chockvågor från Warszawa till Bryssel, sade Jaroslaw Kaczynski, ledare för det oppositionella PiS-partiet i det polska parlamentet, att han och hans parti avvisar Lissabonfördraget, eftersom det "inte kan accepteras, då det tolkas på ett sätt som hotar suveräniteten för vissa stater." För Polen kommer det aldrig att ge någon suveränitet, sade han, och manade till en omförhandling av avtalet, för att åtminstone skapa en portalparagraf som direkt erkänner Polens oavhängighet.

Kaczynskis drag kom som en överraskning för många, eftersom det var hans regering som förhandlade om de eftergifter som gjorde fördraget "acceptabelt" för Polen vid EU:s toppmöte i Lissabon i december i fjol. Den nuvarande premiärministern Donald Tusk reagerade genom att säga att han känner sig lurad, eftersom han endast skrivit under det som Kaczynski, som hans företrädare, hade förhandlat, och att Kaczynski nu säger att det han förhandlade fram inte var bra för Polen. Dessutom röstade Kaczynskis parti PiS för ratificeringslagen när den debatterades i parlamentet för tio dagar sedan och godkändes med överväldigande majoritet.

Huvudtalmannen i parlamentet Bronislaw Koromowski avfärdade å regeringsmajoritetens vägnar några som helst ändringar i avtalstexten, och försökte driva med Kaczynski när han gav rådet: "om han inte längre gillar fördraget, så borde han gå till sin bror och säga åt honom att inte skriva under det." Detta hänvisar till Lech Kaczynski, som fortfarande är Polens president, och som många misstänkte inte skulle skriva under fördraget, även om det skulle ratificeras av parlamentet. Just nu är ratificeringen inte möjlig, eftersom det inte längre finns en två-tredjedelars majoritet, vilket krävs, i parlamentet.