Economist-redaktör hyllar Lissabon, hatar Westfalen

Edward Lucas, redaktör med ansvar för Ryssland och Östeuropa för tidskriften Economist, officiellt organ för det brittiska imperiet, har skrivit en bok, The New Cold War: Putin's Russia and the Threat to the West (Hampshire, England: Palgrave Macmillan, 2008). Under en boksignering, innan han skulle hålla ett föredrag på Watson Institute på Brown-universitetet i Providence, Rhode Island, fick två organisatörer för LaRouche PAC (LPAC), Alexandra Peribikovsky och Matthew Ogden, in honom i en tillspetsad dialog, under vilken han avslöjade sin böjelse för Lissabonfördraget, som syftar till att utplåna nationalstaternas suveränitet och få slut på den westfaliska fredens era.

En parafrasering av ordväxlingen följer, där direkta citat indikeras:

LPAC: Vad tycker du om Kennebunkport-processen, som drogs igång vid mötet mellan Putin och Bush?

Lucas: Bush sade att han såg in i Putins ögon och såg hans själ. Jag skulle ha sett bokstäverna KGB.

LPAC: Många har jämfört Putins förslag i Kennebunkport med Reagans SDI [Strategic Defense Initiative].

Lucas: Jag tycker att konceptet strategiskt försvar är klart överskattat.

LPAC: Medan Putin var inblandad i mötena vid Kennebunkpurt, diskuterade många av de ledande personerna i Moskva upprepat Franklin Roosevelts arv.

Lucas: Jag tror att Putin har sina egna skäl att ta upp FDR!

LPAC: Både Kennebunkport-förslaget och SDI påminner om Roosevelts rysk-amerikanska allians vid andra världskriget. Faktum är att det rysk-amerikanska partnerskapet går tillbaka till det amerikanska inbördeskriget och till och med den amerikanska revolutionen. Ironiskt nog har Amerika alltid varit allierat med Ryssland, mot britterna!

Lucas: Världspolitiken var annorlunda på den tiden.

LPAC: I sammanhanget av kraschen av hela det globala finanssystemet, vad tycker du om att USA går in i en allians med Ryssland och Kina, för att stabilisera dollarn, som Roosevelt gjorde med Bretton Woods-konferensen?

Lucas: Varför skulle Ryssland vara part i en sådan sorts konferens? Ekonomiskt sett hamnar Ryssland i tredjesorteringen. De har ingen ekonomisk makt. De är på samma nivå som Holland eller Belgien. Varför skulle holländarna eller belgarna ha plats vid bordet när ett nytt världssystem diskuteras?

LPAC: Bryssel vill ju faktiskt diktera det nya världssystemet! Lissabonavtalet skulle ge presidenten för ett Förenat Europa sitt säte i Belgium.

Lucas [direkt citat]: "Jag är en stark förespråkare för Lissabonfördraget. Jag stödjer det till 100%! Vi borde få slut på all denna diskussion och debatt om en EU-konstitution, och bara göra det! Bara få det gjort!

LPAC: Så du förespråkar avskaffandet av suveränitet för Europas nationer?

Lucas: "Europas nationer behöver ingen suveränitet! De behöver inte längre vara enskilda stater; Europa måste skapa sin egen inre marknad." ...

LPAC: Det du förespråkar skulle betyda slutet för det westfaliska systemet.

Lucas: "JAG HATAR DET WESTFALISKA SYSTEMET! Världen måste röra sig bortom den westfaliska åldern!"

LPAC: Tycker du inte att regeringar bör finnas till för att främja den allmänna välfärden för sina befolkningar?

Lucas: "Jag tror på internationella säkerhetsorganisationer, som NATO ... internationella regeringsinstitutioner."

LPAC: Här i USA, vet du, värderar vi amerikaner idén om nationell suveränitet högt.

Lucas: Jag vet inte mycket om det amerikanska politiska systemet, men jag tror inte på suveränitet. Förresten, är ni två med i något särskilt politiskt parti eller grupp? Jag börjar ana en viss konsistens i era frågor. ...

LPAC: Låt oss ställa en sista fråga. Skulle du stödja byggandet av en tunnel tvärs över Berings sund, för att binda samman Ryssland och USA, som föreslagits av Lyndon LaRouche?

Lucas: LaRouche! Jag skulle inte stödja någonting som den där knäppskallen LaRouche föreslår!

LPAC: Han var den intellektuella upphovsmannen till SDI, vet du...

Lucas: Medlemmar av er grupp intervenerade på ett möte som jag höll i Washington nyligen! Ni förstörde praktiskt taget hela evenemanget!