Ratificeringen av EU-fördraget stöter på svårigheter i Tyskland

Den tyska regeringen har stött på motstånd bland de 16 delstatsregeringarna i samband med försöken att få igenom den "medföljande lag" som Angela Merkels kabinett vill att parlamentet godkänner för att förenkla ratificeringen av Lissabonavtalet där, vilket man planerat ska ha skett senast den 23 maj, ett datum som är symboliskt valt eftersom det var denna dag som Förbundsrepubliken Tyskland utropades 1949.

Den nya lagen har att göra med frågor angående konstitutionsartikel 23, som handlar om regeringens skyldighet att informera delstatsregeringarna i tid om förändringar för Tyskland som kommer från EU i Bryssel och om maktbalansen mellan den federala regeringen och staterna. Artikel 42 behandlar frågan om huruvida en tvåtredjedelsmajoritet i det tyska parlamentet kan blockera EU-förordningar som påverkar Tyskland, huruvida en entredjedelsminoritet räcker för att lägga motion om förändringar i EU:s politik, samt frågan om vilken sorts majoritet (enkel eller kvalificerad) som skulle krävas för framtida voteringar i parlamentet om EU-beslut.

Detta dödläge förväntas även hindra president Horst Köhler från att skriva under någon ratificering från parlamentet, som sannolikt måste skjutas upp till juni månad och kanske till och med inte kan komma tillbaka på dagordningen före sommaruppehållet.

Det skulle naturligtvis vara mycket lättare för regeringen att nå en enkel majoritet än en tvåtredjedelars sådan för ratificeringen. LaRoucherörelsen i Tyskland har börjat mobilisera sina nätverk för att samla namnunderskrifter för att öka pressen från gator och torg på politikerna och de juridiska experterna för att slänga ut hela Lissabonavtalet. Det rapporteras att fler och fler människor börjar inse vad som står på spel och, vilket är lika viktigt, börjar ta sig ur sina fiskskålar av att inte vara vana vid att vara i opposition. I München har en äldre sjuksköterska samlat in 50 underskrifter i sitt bostadshus och bland vänner; i Stuttgart har en annan fått in 20 underskrifter från vänner. Det är bara början.

---------------------------------------------------------------

För vidare läsning, se:
Helga Zepp-LaRouche: Finansoligarkin planerar global fascism - hotas Tyskland av ett nytt Versailles?