LaRouches webcast den 12 mars

"Averting Doom"

Denna mycket viktiga internetkonferens kan ses i arkiverad form på http://larouchepac.com/media/2008/03/12/averting-doom.html

----------------------------------------------------

Annons för webcasten:

Precis som var fallet vid depressionen under president Hoover 1929-1933, plågas USA och Europa än en gång av en våg av hot om fascism. Den gången räddade president Franklin Roosevelt USA från ett fascistiskt maktövertagande och ledde den ekonomiska mobiliseringen som gjorde det möjligt för landet att krossa fascismen i Europa.

Lyssna på världens ledande ekonom och statsman, Lyndon LaRouche. LaRouche kommer att hålla en internationell webcast från Washington D.C. på onsdag, den 12 mars, klockan 18:00 svensk tid. (Observera tiden! På grund av omställning till sommartid i USA börjar webcasten redan klockan 18.) Ämnet är: "Averting Doom"

"Vi har en kris i val och regeringar i Europa och USA", sade LaRouche nyligen vid ett möte med politiska ledare i Rom. "Vi har ett hot om att fascismen återvänder på en skala som är långt bortom något vi känner till från historien." Anledningen till att denna kraft sätts i verket just nu är det pågående sammanbrottet för världens finanssystem, den största kollapsen i modern europeisk historia. Om den London-baserade finansiella oligarkin lyckas befästa sin makt mitt i denna kris, genom att tvinga igenom det diktatoriska Lissabonfördraget i Europa och genom en planerad fascistisk kupp av Michael Bloomberg i de amerikanska valen, kommer detta att röja undan alla nationers suveräna regeringar och genomföra en politik som kommer att leda till världsomfattande avfolkning till en grad som endast kan jämföras med 1300-talets mörka tid.

"Men jag tror att vi kan mobilisera ... och bygga upp förtroendet att vidta de åtgärder som behövs för att leda världen ut ur denna mardröm, genom att använda Franklin Roosevelts metoder", menade LaRouche. "Man kan räkna med en sak: Antingen far vi alla åt helvete, på sätt och vis, men vi har även en chans att vinna. Chansen att vinna ligger i vår kulturs bedrifter, och om vi kan väcka oss själva att lita på vårt kulturella arv, kan vi vinna! Har vi viljan att vinna?"

LaRouche, den ende politiske ledare som korrekt har prognosticerat både den pågående finanskraschen och den politiska krisen, kommer att lägga fram hur denna seger är möjlig vid internetkonferensen den 12 mars. Hela evenemanget kommer att sändas live på www.larouchepac.com.