LaRouche talar med italienska ledare i Rom

På torsdagen, den 28 feb., var Lyndon LaRouche hedersgäst på en konferens organiserad av Executive Intelligence Review i den italienska senaten i Rom. Evenemanget var arrangerat som en dialog mellan LaRouche och representanter för italienska regerings- och näringslivsinstitutioner, under titeln "En 'rooseveltiansk' lösning på den internationella systemkrisen".

De två andra huvudtalarna var Alfonso Gianni, statssekreterare för ekonomisk utveckling, och Catia Polidori, riksordförande för Giovani Imprenditori Confapi, ett förbund för små och medelstora företag. LaRouche manade Europa att ta fasta på sin rika kulturhistoria för att kunna vända på det nuvarande raset mot en ny mörk tidsålder, vilket främjas av det brittiska imperiet genom dess försök att få fascisten Michael Bloomberg till president i USA och det diktatoriska Lissabonavtalet att gå igenom i Europa. Han chockade publiken med varningen att civilisationen hotas av en kollaps som potentiellt är värre än den som inträffade när de lombardiska bankerna gick i konkurs på 1300-talet.

LaRouches idé om ett Nytt Bretton Woods fick starkt stöd av Alfonso Gianni, som identifierade den nyckelroll som LaRouche spelar i återgången till ett erkännande av behovet för statlig intervention i ekonomin och i de neoliberala dogmernas åtföljande fall. Catia Polidori sade att hon var upprymd av att till slut få möta LaRouche själv, efter att ha bjudit in hans "elever" att tala på två av evenemang som hennes organisation arrangerat. Hon tog sedan upp frågan om ledarskap som det som inbegriper alla omedelbara politiska beslut, av vilka hon gick in på ett par.

Helga Zepp-LaRouche gav åhörarna en ny chock när hon avslöjade den hemliga konspirationen bakom Lissabonfördraget och krävde en allmän debatt och folkomröstning om dess ratificering.

Det kom sedan åtskilliga frågor, bland annat om teknologiska uppfinningar och bankkrisens natur. Som avslutning presenterade LaRouche de fyra förslag som han lagt fram för att vända den nuvarande situationen: lagförslaget för att skydda husägare och banker i USA, ett Nytt Bretton Woods, fyrmaktsöverenskommelsen och ett tvåskiktat kreditsystem.

Läs hela talet och dialogen här