Rörelsen mot det diktatoriska Lissabonfördraget växer

Runtom i Europa ökar nu styrkan hos rörelsen mot det brittiskcentrerade försöket att införa en överstatlig diktatur genom det så kallade Lissabonfördraget. Lyndon och Helga LaRouche har betonat att sådant fascistiskt statskuppsförsök hänger samman med strategin att implementera Bloomberg-Mussolini-alternativet i USA och krossa den demokratisk-republikanska regeringsformen internationellt.

Om endast en av de 27 nationerna i Europeiska Unionen röstar emot fördraget, kan det inte träda i kraft.

Här i Sverige har ju många grupper som tidigare gått emot EU/EMU i alla politiska läger inkl. det moderatledda ”Medborgare för folkomröstning” redan börjat mobilisera för en folkomröstning, emot statsministerns beslut att låta riksdagen rösta om det i november. Läs mer här.

* På Irland har Sinn Fein-partiet börjat dela ut en halv miljon flygblad, där man uppmanar befolkningen att rösta "nej" i den ännu icke tidsbestämda folkomröstningen.

* I Österrike är oppositionspartierna starkt emot fördraget och samlar in namnunderskrifter för en folkomröstning.

* I Slovakien har motståndet mot fördraget fått regeringen att blåsa av voteringen om ratificering, eftersom man fruktade att man skulle förlora. För att det ska gå igenom behövs tre-femtedels majoritet, något som anhängarna av Lissabonfördraget är långt ifrån att ha.

* I Slovenien fortsätter det slovenska nationalistpartiet, som är i opposition, att mobilisera emot fördraget, trots att parlamentets talman avvisat dess motion för en folkomröstning.

* I Finland visar opinionsundersökningar att 69 procent av befolkningen motsätter sig fördraget, vilket anses skulle förstöra landets traditionella neutralitet och leda till större spänningar gentemot Ryssland.