Frys Gores lögner: Ismassan expanderar!

Att skrämma folk och slänga fram lämpliga lögner om global uppvärmning är medlen som Al Gore använder för att eftersträva avindustrialisering och folkmord. Nu har ett stort hål dock uppenbarat sig i hela projektet, genom vilket man kan se sanningen. En ny rapport från U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) avslöjar att nästan all den is som påståtts försvunnit från Arktis har kommit tillbaka. Rapporten visar att isen på Arktis, som hade minskat till en tredjedel från januari till oktober 2007, nu nästan är tillbaka på ursprungsnivån.

Samtidigt visar en rapport i London Daily Express den 18 februari att det på Antarktis är nästan en tredjedel mer is än vanligt. Tidningen erinrar sig också om den bild av isbjörnar som desperat klamrat sig fast på ett smältande isberg, som använts av den förre vicepresidenten Al Gore i hans film "En obekväm sanning" för att illustrera människans påstådda inverkan på klimatförändringarna, och påpekar att vad Gore inte nämner är att fotot togs i augusti månad, då det är normalt att isen smälter. Antalet isbjörnar har även ökat starkt under de senaste åren. En kolumnist som läst NOAA-rapporten påpekade: "Om den globala uppvärmningen blir värre, så kommer vi alla att frysa ihjäl."

Daily Express noterar vidare att vetenskapsmän säger att norra halvklotet har fått utstå sin kallaste vinter på många årtionden och att snötäcket över området är det största sedan 1966.

Gores skriande lögner avslöjades redan för länge sedan av EIR och LaRoucherörelsen. I EIR den 28 sept. 2007 påpekade analytikern Greg Murphy att eftersom den nuvarande interglaciala perioden har varat längre än genomsnittet på 10 000 år, är det att förvänta att en ny istid är på väg. "Vi vet inte exakt när isen än en gång kommer att breda ut sig över en stor del av norra halvklotet", men en ny istid är i kommande.