”Landbroexpressen” anländer på rekordtid

25 januari 2008 – Pilottåget ”Beijing-Hamburg-Container-Express” har anlänt i Hamburg, Tyskland, på endast 15 dagar, efter en 9780 km lång resa från Peking, Kina. Tåget lämnade Peking den 9 januari för att testa genomförbarheten av nya överenskommelser för att försäkra att den Eurasiska Kontinentalbron mellan Kina och Europa skulle fungera på ett tidsmässigt effektivt sätt – och detta bevisades när tåget igår anlände, fem dagar tidigare än de förväntade 20 dagarna. Detta är mindre än hälften av den tid det skulle tagit att transportera godset till sjöss och detta är den tidsram för transport som tjänstemän på tyska Deutsche Bahn menar skulle göra järnvägsalternativet dugligt.

Rekordtiden för transporten möjliggjordes av samarbetet mellan Deutsche Bahn och alla länder längs rutten – Mongoliet, Ryssland, Vitryssland och Polen – för att försäkra att tullar, byten av spårvidd och andra faktorer inte skulle försena godståget. Deutsche Bahns chef Hartmut Mehdorn gjorde uttalandet att ”arbetarna på de sex deltagande ländernas järnvägar genom sitt utmärkta samarbete har bevisat att asiatisk-europeisk godstrafik tvärs över Eurasien har en framtid”. Mehdorn sade att Deutsche Bahn siktar på reguljär järnvägstrafik mellan Europa och Asien vid årtiondets slut, fast kinesiska järnvägstjänstemän är mycket mer optimistiska. Den 9 januari sade Zheng Mingli, chef för kinesiska järnvägarnas containertransporter, i Peking att ”målet är att öppna en reguljär linje för containertransporter mellan de sex länderna. Utan komplikationer ska ett godståg kunna gå i skytteltrafik mellan Kina och Tyskland inom ett års tid”.

Tåget togs i Hamburg emot av bl.a. chefen för Rysslands järnvägar Vladimir Jakunin. Vissa problem som exempelvis tillåten längd på tåget – mycket längre i Kina och Ryssland än i Tyskland – måste lösas. Deutsche Bahn sade att gods som produceras i Kinas inre kan transporteras mycket billigare på Peking-Hamburg-rutten än via hamnarna på Kinas östkust.

Deutsche Bahns logistikchef Norbert Bensel sade idag att ”testtåget var en succé. Vi har demonstrerat att vi kan transportera gods med järnväg mellan Kina och Tyskland på ett säkert och pålitligt sätt och ändå dubbelt så snabbt jämfört med fartyg. Samtidigt är vi avsevärt billigare än lufttransport för många typer av gods.”