Bygg bron till Finland!

Insändare i Aftonbladet den 26 april 2007

I Moskva diskuterades bygget av en fast förbindelse mellan Ryssland och USA. I projektet ingår 6000 km järnväg från Jakutsk i Sibirien, genom Alaska och fram till Fort Nelson i Kanada. Själva tunneln under Beringssund planeras bli 100 km i två etapper om 50 km eftersom det finns öar i sundet. Anledningen till att det låter som ett danskt projekt är att sundet givits namn efter sin danske upptäckare V. Bering. När skall Sverige ta tag i framtiden och bygga bron till Finland via Åland, så att Göteborg/Stockholm kan kopplas till Helsingfors/S:t Petersburg och den Transsibiriska järnvägen? Hinner vi innan tåget går från S:t Petersburg till Argentina? Har AP-fonderna spelats bort på bubblor i aktier, fastigheter eller riskkapital innan regeringen börjar använda dem för att bygga för framtiden?

Ulf Sandmark, Vällingby

Se: http://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,1055466,00.html

 

Ännu en bro till Finland

Den 4.5, några dagar efter denna insändare publicerades, skrev Expressen om den andra diskuterade stora tunnel/broförbindelsen mellan Sverige och Finland. Det är Kvarkenrådet som tillsatt en trafikarbetsgrupp för att undersöka möjligheterna att bygga en fast förbindelse mellan Umeå och Vasa. Möjligheten att bygga en tunnel har utretts tidigare och visat sig klart tekniskt möjlig. Men den mest intressanta idéen är planen att bygga en damm som håller saltvattnet borta och på sätt skapar Europas största sötvattensreservoar av hela Bottenviken. Den skulle samtidigt kunna fånga upp alla stora älvar som rinner ned i Bottenviken och fungera som vägbank och järnvägsbank för transporterna. Det skulle förkorta järnvägstransporterna från Södra Sverige till Finland med 60 mil och länka ihop Trondheimområdet i Norge och Mellersta Norrland med Finland och råvarurika områden i ryska Karelen och Archangelsk.Tillsammans med Norrbotniabanan skulle Kvarkenförbindelsen vara ryggraden i ett transportnätverk för att göra Bottenviken med sin tunga skogs- och mineralindustri till ett världsledande område för utveckling av nya råvarutekniker.

Läs mer om Eurasiska landbron