Ekon från 1923: Kassakranarna är öppna och Bernankes helikoptrar är i luften

Även om man fortfarande drar sig för att erkänna att vi lever i en hyperinflationistisk period jämförbar med den i Tyskland 1923 så tvingades i alla fall medierna och kommentatorerna i Europa konstatera att det som centralbankerna gjorde igår var att i panik öppna penningslussarna på vid gavel. "Centralbankerna öppnar kassakranen", skrek International Herald Tribune ut. Daily Telegraph beskrev arrangemanget som "ett desperat försök att mildra kreditkrisen" och citerade Ian Stannard, ekonom på BNP Paribas: "Detta är en drastisk åtgärd. Centralbankerna vill resa en brandvägg för att hindra kreditspänningarna från att spilla över till andra marknader och utlösa en global ekonomisk nedgång." "Helikoptrar börjar släppa ned buntar med kontanter" var rubriken i Financial Tiimes, över en kolumn av Martin Wolf som började: "Centralbankshelikoptrarna planerar ett samordnat nedsläpp av likviditet på mörka marknadsvatten. Om det inte hjälper blir det säkert mer. Helikoptrarna kommer att flyga igen och igen och igen." Han skriver att "centralbankerna måste vara rätt så oroliga för att ta till en sådan åtgärd" och de måste hoppas att deras åtgärd inte kommer att skapa ännu större panik, när folk börjar undra: Vad vet centralbankerna som jag inte vet?" Kolumnisten Wolf frågar sedan: Kommer det att fungera? Han konstaterar att om problemet är brist på likviditet - d.v.s. panik - på marknaderna, så kan det kanske det. Men om problemet är insolvens - och han menar att det finns goda skäl att tro att rätt mycket av stressen beror på oro för insolvens, och på en reell risk för insolvens - då är detta ett annat problem, som skulle kräva att centralbankerna, och regeringarna bakom dem, köpte upp vartenda papper de kunde få tag på: bra, dåligt eller likgiltigt. Givetvis är, som Lyndon LaRouche upprepade gångar har slagit fast, hela finanssystemet insolvent, och det finns ingen lösning med mindre än att regeringarna drar det genom ett ordnat globalt konkursförfarande.