Schillerinstitutet fördömer militärt angrepp på Iran

Deltagarna på Schillerinstitutets konferens i Kiedrich, Tyskland, den 15-16 september 2007 fördömde alla planer på ett militärt angrepp på Iran. Ett sådant angrepp skulle få förödande konsekvenser för världsfreden och kasta in civilisationen i en ny mörk tid.

Det skulle få mycket allvarligare konsekvenser än kriget mot Irak, som redan är den största strategiska katastrofen i USA:s historia.

Vi hänvisar till IAEA-chefen dr Mohammed ElBaradei, som sagt att mediekampanjen mot Iran är en dramatisk påminnelse om lögnerna som ledde fram till Irakkriget.

Dr ElBaradei förklarade också att de senaste samtalen med den iranska regeringen innebar ett genombrott, många viktiga frågor löstes och man kom överens om att försöka lösa alla kvarvarande frågor före november månads utgång.

På 2000-talet är krig förlegade, och får inte användas som ett sätt att lösa konflikter som kan lösas med hjälp av ekonomiskt samarbete, i enlighet med Westfaliska fredens princip att alla parter gagnas av att först och främst tänka på den andres väl.